Działania projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” umożliwiają uczniom korzystanie z wysokiej jakości usług doradztwa zawodowego, w ramach projektu uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista uczestniczyli w warsztatach ,, Talenty przedsiębiorcze=sukces – czy sprawdzisz się w biznesie?’’, zrealizowanych w nowoczesnych salach edukacyjnych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Więcej ...

Realizacja Targów Edukacji i Pracy ,, Nauka i praca drogą do sukcesu” w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w dniu 28 listopada 2018 roku przyczyniła się do podniesienia jakości usług doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w szkołach Powiatu Gdańskiego.

Więcej ...

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe szkolnych doradców/liderów doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania byli p. Iwona Sabała i p. Rafał Niedźwiedzki -przedstawiciele MCK OHP z Pruszcza Gd., którzy przedstawili zakres możliwej współpracy instytucji ze szkołami i indywidualnymi osobami, narzędzia diagnostyczne wykorzystywane przez doradców zawodowych a także filmy edukacyjne dla uczniów.

Więcej ...