Drukuj

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ZSR CKP w Rusocinie nauczyciele i uczniowie tej szkoły w pracowniach - utworzonych/doposażonych w ramach projektów 4.1,, Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’ i 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ -  zrealizowali ,,Warsztaty mechatroniczne’’ dla uczniów klas III gimnazjum i klas VIII szkół podstawowych. Każdy zainteresowany inwestycjami Funduszy Europejskich mógł obejrzeć nowoczesne pracownie dla kierunku kształcenia Technik Mechatronik. Ponadto w ramach Dni Otwartych można było obejrzeć całą bazę dydaktyczną szkoły - pracownie kształcenia zawodowego/branżowego w wielu kierunkach w jakich kształci się młodzież w ZSR CKP w Rusocinie. Zainteresowanie młodzieży konkretnymi zawodami a tym samym zwiedzanie konkretnych pracowni, wskazuje na wzrost świadomości dokonywanych wyborów edukacyjno – zawodowych. Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich zwiedzający szkołę – zarówno uczniowie jak ich rodzice oraz pozostali goście mieli możliwość poznać ofertę kształcenia szkoły i porozmawiać ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wsparcie Funduszy Europejskich dedykowane ZSR CKP w Rusocinie przyczyniło się do wzrostu ofert edukacyjnej i podniesienia warunków jakości realizowanych procesów dydaktycznych.

20190510 093737 20190510 093810
20190510 094507 20190510 094611
20190510 095045 20190510 095515
20190510 095607 20190510 100209
20190510 100250 Bez tytułu

/tekst i fotografie K. Chojecka/