Drukuj

W ramach współpracy szkoły z pracodawcą, celem podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim, odbyło się spotkanie rodziców i uczniów (kierunku kształcenia technik ekonomista) z przedstawicielami Santander Global Operations S.A. oddz. Gdynia. Tematem wiodącym spotkania było przedstawienie spostrzeżeń pracodawcy z przebiegu realizacji staży zawodowych uczniów. Rodzice mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, dyrekcją szkoły, wychowawcą klasy oraz kierownikiem projektu, w ramach którego uczniowie realizują staże. Istotnym elementem spotkania, była informacja z obszaru doradztwa zawodowego, dzięki której rodzice dowiedzieli się, o kompetencjach zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Wszystkim rodzicom i uczniom, umożliwiono indywidualne rozmowy z pracodawcą, celem poznania oceny zaangażowania ucznia (uczestnika projektu) w realizowany staż.

1 
2 3
4 5