Drukuj

Dbałość o dobre przygotowanie młodzieży do wykonywania pracy zawodowej, a tym samym monitoring działań podejmowanych przez szkoły Powiatu Gdańskiego, była tematem spotkania wielu przedstawicieli edukacji. W spotkaniu w dniu 27 IX 2019r. w szkolnej pracowni doradztwa zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gd. wzięli udział: p. Aneta Sobotka (przedstawiciel Komisji Europejskiej DG Employment), p. Marcin Fuchs (dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), p. Katarzyna Szczuka (z-ca dyrektora DEFS UM WP), p. Stefan Skonieczny (Starosta Powiatu Gdańskiego); p. Piotr Kaliński (Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych). przedstawiciele pracodawców, dyrektorzy i nauczyciele i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Gdańskiego oraz pracownicy realizujący projekty ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ i ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’.

20190927 090420 20190927 090706
20190927 093829 20190927 102154

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z przebiegiem działań realizacji projektu, w tym kierowanych do nauczycieli kształcenia zawodowego (studia, staże, wizyty w zakładach pracy, spotkania branżowe) oraz uczniów (kursy/szkolenia, staże, wizyty u pracodawców, wykłady na uczelniach, doradztwo zawodowe). Wskazywano na pozytywne aspekty oddziaływań projektu na poziom edukacji, ale dostrzegano także dalsze potrzeby wsparcia edukacji w szkołach kształcenia zawodowego. Wysłuchano wypowiedzi dyrektorów obu szkół, stanowisk pracodawców oraz opinii nauczycieli i uczniów, będących bezpośrednimi uczestnikami projektu.

20190927 102641 20190927 102749
WZN

/tekst K. Chojecka, fotografie A. Krawców/