W dniu 10 października 2017 roku zakończyły się roboty budowlano-montażowe w objętym działaniami projektu jednym z budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.

Zakres wykonanych prac obejmował pełną przebudowę budynku dawnych garaży na sprzęt rolniczy na potrzeby pracowni dydaktycznych warsztatów szkolnych (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik).

Prace budowlane objęły również adaptację powierzchni dawnych garaży na pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace budowlano-montażowe zostały zrealizowane w ramach działania 4.1 pn. ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” przez Powiat Gdański przy współfinansowaniu funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

IMG 1059 DSC09027
IMG 1318 WP 20171010 11 33 12 Pro
IMG 1302 IMG 1290
WP 20171010 11 28 18 Pro 5 WP 20171010 11 31 20 Pro