Drukuj

Realizacja projektu ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” umożliwia uczniom kształcącym się w zawodach Technik Mechatronik, Technik Ekonomista i Technik Logistyk bezpłatny udział w wielu  kursach/szkoleniach podnoszących ich wiedzę i umiejętności zawodowe.

Kursy dla uczniów z ZSR CKP z Rusocina i ZSOiO z Pruszcza Gdańskiego realizuje firma EDU – Consulting z Kwidzyna, której właścicielką jest p. Anna Wiechowska. Kursy realizowane są w małych grupach szkoleniowych celem uzyskania wysokich efektów szkolenia.

Młodzież kształcąca się w zawodach:

1) Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyła w kursach

- Projektowanie i programowanie w mechatronice

- Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne.

2) Technik Logistyk w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyła w kursach

- Prawo Przewozowe

- Czas Pracy Kierowców

- Zawodowy język angielski

- Zawodowy język niemiecki

3) Technik Ekonomista w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyła w kursach

- Zaawansowany Excell Branżowy

-Zawodowy język angielski

- Zawodowy język niemiecki

Uczniowie uczestniczący w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje na  specjalistycznych kursach  w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych zawodowych. Nauka słownictwa branżowego w językach obcych z wykorzystaniem ICT i TIK przygotowuje uczniów do swobodnego funkcjonowania w pracy zawodowej, ułatwia porozumiewanie się ze współpracownikami i kontrahentami w kwestiach wykonywanych zadań zawodowych, umożliwia opisywanie czynności zawodowych, procesów pracy. Ponadto nabycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie słownictwa branżowego w językach obcych przyczynia się do wzrostu szans zatrudnieniowych uczniów już na etapie rozmów kwalifikacyjnych u pracodawcy (bezproblemowe przedstawienie siebie, uzyskanych kwalifikacji, posiadanych kompetencji a także oczekiwań zawodowych).

Młodzi logistycy zapoznali się z wiedzą: a) dotyczącą zakresu przestrzegania norm czasu pracy kierowców oraz prawidłową obsługą tachografów cyfrowych i analogowych b) umożliwiającą poprawną wykładnię przepisów prawnych drogowego prawa przewozowego krajowego oraz międzynarodowego.

Młodzi ekonomiści zdobyli umiejętności stosowania zaawansowanych formuł wykorzystywanych w pracy z programem MS Excell. Kurs umożliwił poznanie tematyki formatowania warunkowego, pracy z formularzami, zaawansowanego filtrowania, walidacji danych, udostępniania skoroszytu, ochrony danych, tabel przestawnych, formuł przestawnych.

Młodzi mechatronicy nabyli m.in. wiedzę i umiejętności:

  1. a) w zakresie analizy procesów technologicznych celem ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych, stosowania metod graficznych opisu procesów technologicznych, doboru elementów/podzespołów/zespołów do projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz stosowania oprogramowania wspomagającego proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  2. b) w zakresie techniki wytwarzania i konstrukcji mechanicznych, w tym w zakresie: korzystania z literatury technicznej, norm technicznych i katalogów celem rozwiązywania problemów technologicznych; dobierania materiałów, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej dla części maszyn; dobierania technik wytwarzania do wykonania części i jej kontroli jakościowej a także postępowania przy projektowaniu dokumentacji technologicznej; umiejętności porównywania urządzeń wg kryteriów technicznych (sprawność, wpływ na środowisko) i oszczędnego wykorzystania materiałów; określania przyczyn zużycia i sposobów zapobiegania uszkodzeniom maszyn i urządzeń oraz porównywania rozwiązań technicznych i organizacyjnych z nowymi tendencjami rozwojowymi.

Wymienione kursy stanowią początek cyklu szkoleń przewidzianych dla każdego ucznia/uczestnika projektu, który zakończy się w IV kwartale 2019 r.

 99  991
 992  993
 DSC 0927  DSC 0928
 KS  KS1