Uczniowie I-III kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w XX Międzynarodowej wystawie AGRO SHOW 2018 w Bednarach, która jest miejscem prezentacji nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Więcej...