Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i technik mechatronik oraz ich nauczyciele i doradcy zawodowi uczestniczyli w warsztatach ,,Profesjonalny wizerunek poszukiwacza pracy’’ zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku.

Więcej...