Działania projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” umożliwiają uczniom korzystanie z wysokiej jakości usług doradztwa zawodowego, w ramach projektu uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista uczestniczyli w warsztatach ,, Talenty przedsiębiorcze=sukces – czy sprawdzisz się w biznesie?’’, zrealizowanych w nowoczesnych salach edukacyjnych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Warsztaty prowadziła p. Anna Kwiecińska (doradca zawodowy CRT), uczniom towarzyszyli p. Michał Seroczyński – nauczyciel kształcenia zawodowego oraz p. Katarzyna Chojecka – powiatowy doradca zawodowy. W ramach warsztatów uczniowie wykonali ćwiczenia integracyjne, uczące współpracy w grupie oraz wykonali test ,,Czy jesteś przedsiębiorcą?” pozwalający ocenić własne typ przedsiębiorczości (typowi podwładni, rzetelni bankierzy, kierownicy z cechami przedsiębiorczości, przedsiębiorcy z silnymi tendencjami do prowadzenia własnej działalności, przedsiębiorcy neurotyczni). Podczas warsztatów uczniowie (pracując w grupach) zbudowali własne modele przedsiębiorstw, których określone obszary działań prezentowali na forum klasy. Celem warsztatów było podniesienie umiejętności nazywania swoich mocnych stron, ćwiczenie autoprezentacji oraz wzrost motywacji do lepszego rozumienia dokonywanych wyborów na swojej ścieżce kariery edukacyjno – zawodowej.

20181119 091837  20181119 101710 
 20181119 103435  20181119 103312
 20181119 103515  20181119 101805

.(tekst i foto K. Chojecka)

 

Realizacja Targów Edukacji i Pracy ,, Nauka i praca drogą do sukcesu” w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w dniu 28 listopada 2018 roku przyczyniła się do podniesienia jakości usług doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w szkołach Powiatu Gdańskiego. Organizatorem wydarzenia było MCK w Pruszczu Gdańskim we współpracy z CEiPM z Gdańska oraz MCIZ  Hufiec Pracy z Gdańska. Patronat nad targami objęło Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Burmistrz Pruszcz Gd., CKiS w Pruszczu Gd. oraz telewizja Północna TV, a także portal Internetowy pruszcz.com .

W targach uczestniczyli: pracodawca Poczta Polska S.A. oraz  Sopocka Szkoła Wyższa - współpracujący ze szkołą w ramach projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”. W targach udział wzięli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Centrum Języków Obcych Moose , Solid Security, restauracje McDonald’s, KFC, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, TEB Edukacja, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Gdańska Szkoła Wyższa.

Udział w targach umożliwił uczniom nawiązanie kontaktu z lokalnymi pracodawcami, zapoznanie się z wolnymi stanowiskami pracy, poznanie zapotrzebowania pracodawców na pracowników z określonymi kompetencjami. Jednocześnie młodzieży zaprezentowano aktualną ofertę szkół wyższych i uczelni. Wartością wydarzenia była możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z MCK w Pruszczu Gdańskim. W targach uczestniczyła także p. Janina Liedtke -Szymczak (kierownik szkolenia praktycznego) oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z ZSOiO w Pruszczu Gd. a także powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka. Młodzież wykazała duże zainteresowanie prezentowanymi ofertami edukacyjnymi i ofertami pracy na czas ferii zimowych. Osoby poszukujące pracy zapoznały się z ofertami pracy w kraju i za granicą. Wystawcy mieli okazję promocji swoich firm i zakresu działalności oraz pozyskanie nowych pracowników.

20181128 102953

 101 17.12.18 102 17.12.18 
 103 17.12.18  104 17.12.18
 105 17.12.18  106 17.12.18
 107 17.12.18  108 17.12.18
 20181128 102620  20181128 102922
 109 17.12.18  110 17.12.18
 20181128 102507  20181128 101404

(tekst K. Chojecka, fot. K. Chojecka, I. Wrycza)

 

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe szkolnych doradców/liderów doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania byli p. Iwona Sabała i p. Rafał Niedźwiedzki -przedstawiciele MCK OHP z Pruszcza Gd., którzy przedstawili zakres możliwej współpracy instytucji ze szkołami i indywidualnymi osobami, narzędzia diagnostyczne wykorzystywane przez doradców zawodowych a także filmy edukacyjne dla uczniów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z potrzebami uczniów dostrzeganymi z perspektywy doradców zawodowych i pośredników pracy realizujących (zewnętrznie szkolenia) i warsztaty w szkołach.

Tematami wiodącymi spotkania były podstawy realizacji diagnozy potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły i klasy, dokumentacja realizacji doradztwa zawodowego w szkole oraz efektywna współpraca z uczniami i rodzicami. Definicja dobrej diagnozy potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego powinna umożliwiać pozyskanie odpowiedzi dotyczącej potrzeb uczniów, rodziców oraz doradców zawodowych, wychowawców a także nauczycieli przedmiotu i nauczyciele zawodu by właściwie przygotować ucznia i wspierać go w podejmowaniu decyzji w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów rozwoju kariery edukacyjno – zawodowej. Powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka przedstawiła główne zasady przygotowania i realizacji diagnozy – dobrze przemyślana, zaplanowana odpowiednio w czasie, ograniczona do niezbędnego zakresu, wykorzystująca informacje zbierane systematycznie przez kadrę nauczycieli. Uczestników zapoznano z przykładowymi pytaniami (kierowanymi do uczniów, rodziców, nauczycieli), omówiono także korzyści i utrudnienia przyjętej metodologii badań (ilościowych, jakościowych). Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia respondentom odpowiednich warunków realizacji badań - zarówno ilościowych (ankiety, wywiady kwestionariuszowe) jak i jakościowych (rozmowa, dyskusja, burza mózgów), gdyż otrzymamy więcej wartościowych danych, gdy nasi uczniowie, rodzice, nauczyciele będą przekonani o tym, że udzielenie informacji będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb, a nie zostanie wykorzystane przeciwko nim. Doradcy/liderzy doradztwa zawodowego w szkołach podkreślali rolę uproszczonych metod badawczych w tym obserwację i indywidualne wywiady. W ramach prac warsztatowych uczestnicy budowali mapy empatii dla poszczególnych odbiorców doradztwa zawodowego w szkole, celem rozpoznania potrzeb poszczególnych grup – w tym także obawy i frustracje. Refleksję wzbudziło też narzędzie użyte w ćwiczeniu analizującym posiadane kompetencje uczestników (do wykorzystania w pracy z uczniami). Część spotkania dotycząca dokumentacji działań z zakresu doradztwa wykazała, ze szkoły mają szeroki zakres realizowanych działań oraz bogatą ich dokumentację. Przyjęto za podstawowe dokumenty: zapis w statucie szkoły, WSDZ (szkoły starego ustroju), Program realizacji WSDZ (szkoły nowego ustroju), adnotacje w dziennikach lekcyjnych – w tym zapisy elektroniczne, karta monitoringu dla danej klasy, raporty lub sprawozdania okresowe. Wymieniano także zawartość stron internetowych szkół (zakładka doradztwo zawodowe, dokumenty szkoły, galerie zdjęć), tablice zawodoznawcze, materiały wypracowane przez uczniów, karty wycieczek do pracodawców lub na targi edukacji/pracy. Miłym akcentem spotkania były maskotki mikołajków własnoręcznie przygotowane dla uczestników spotkania przez Mamę uczennicy, która dokonała satysfakcjonującego wyboru zawodu przy współpracy z doradcami zawodowymi.

11 17.12.18  12 17.12.18 
 13 17.12.18  14 17.12.18
 15 17.12.18  16 17.12.18
 20181122 102830  20181122 110147
 20181122 112326  20181122 112310
 20181122 112332  20181122 112317
 20181122 114542  20181122 121114

(tekst K. Chojecka, foto K. Chojecka, I. Wrycza)

 

W ramach realizacji działań  projektowych z doradztwa zawodowego 19 XI 2018 r. uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie Technik Logistyk - pod opieką nauczyciela kształcenia zawodowego p. Krzysztofa Niecko i powiatowego doradcy zawodowego p. Katarzyny Chojeckiej - uczestniczyli w warsztatach ,,Architektura kariery – zaplanuj swoją przyszłość w oparciu o talenty’’ w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. W trakcie warsztatów, które prowadziły p. Anna Kwiecińska (doradca zawodowy) oraz p. Anna Kociuba (stażysta), uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego, wykonali ćwiczenia motywujące do określania swoich mocnych stron i wyłaniających się z nich talentów. Warsztaty były okazją wykonania testu samooceny pozwalającego ocenić zgodność typu własnej osobowości z wymaganiami wybranego zawodu co ułatwia ocenę w jakim stopniu konkretny zawód odpowiada danej osobie i czy nadaje się ona do środowiska pracy, w którym wybrany zawód jest wykonywany i jednocześnie pozwala na sprawdzenie czy praca w konkretnym środowisku będzie zaspokajała dążenia i cele danej osoby. Uczniowie pracowali na kostkach historii Cubs Story, Kartach Dixit, wykonali też ćwiczenie ,,Ja w oczach innych’’ pozwalające na bardziej świadome postrzeganie siebie. Prowadzące warsztaty przedstawiły też uczniom w jaki sposób pracuje ludzki mózg, w kontekście łatwości postrzegania świata obrazem lub słowem pisanym. Ćwiczenie  ,,Prawa półkula kontra lewa półkula” pozwoliło uczniom poznać technikę szybszego przyswajania wiedzy. Liczne dyskusje, wspólna realizacja zadań podczas warsztatów niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu kompetencji społecznych uczniów.

20181118 123317   20181118 123327
 20181118 130555  20181118 133557
 1 17.12.18  2 17.12.18
20181118 133840  20181118 141040 

(tekst i fot. K. Chojecka)

 

Zaproszenie na spotkanie

Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych

22 listopada 2018   godz. 10.00-14.30

Sala Konferencyjna

 

/siedziba Starostwa Powiatowego, Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16/

Zapraszamy doradców/liderów doradztwa zawodowego i osoby zainteresowane szkolnym doradztwem zawodowym na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

W programie spotkania:

  1. Spotkanie szkoleniowe z MCK OHP Pruszcz Gd. – oferta dla szkół
  2. Diagnoza potrzeb z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły i klasy
  3. Dokumentacja realizacji doradztwa zawodowego w szkole
  4. Efektywna współpraca z uczniami i rodzicami – budowanie relacji
  5. Staże i praktyki dobrej jakości – efekty realizacji projektu

Proszę o potwierdzanie udziału w spotkaniu drogą mailową na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie/sms tel. 534 099 287