Wszechstronny rozwój kompetencji społecznych i zawodowych stanowił cel udziału uczestników projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ i Samorządu Uczniowskiego z ZSOiO Pruszcz Gd. w evencie organizowanym we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

20191021 091542 20191021 091923

Warsztaty ,, Wybieraj mądrze – Power 2 Work’’ wspierają młodzież w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej w ramach regionalnej akcji ,,Wybieraj mądrze’’. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rozbudzających ,,nieszablonowe myślenie oraz kreatywność, czyli umiejętności niezbędne na rynku pracy przyszłości.

20191021 093941 20191021 094614
20191021 094702 20191021 094735

Warsztaty prowadził p. Przemysław Staroń (nauczyciel roku 2018) i Jędrzej Sołowij (trener z Centrum Rozwoju Jump). Ponadto uczniowie uczestniczyli w grze kompetencyjnej, zapoznającej ich z niezbędnymi kompetencjami pracowników, wymaganymi przez pracodawców. Dodatkową formą wsparcia uczniów była możliwość rozmów z doradcami zawodowymi WUP, którzy pomagali im odkrywać kompetencje, mocne strony.

20191021 095156 20191021 095606
20191021 100629 20191021 101840
20191021 101948 20191021 102313
20191021 102603 20191021 103357
20191021 105021 20191021 105751
20191021 110519 20191021 110556
20191021 111359 20191021 115422

Zainteresowani uczniowie mogli poznać zawody i stanowiska pracy w Narodowym Muzeum Morskim, obejrzeć ich miejsca pracy i porozmawiać z pracownikami o ich zadaniach zawodowych. Uczniom w potyczkach zadaniowych i dyskusjach towarzyszył p. Andrzej Dopke (kierownik kształcenia praktycznego) oraz p. Katarzyna Chojecka (powiatowy i szkolny doradca zawodowy). Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki i uczestniczyli w poczęstunku regenerującym siły po aktywnie spędzonym czasie wizyty studyjno – warsztatowej.

/tekst, fotografie K. Chojecka/

W dniu 18 XI 2019 r. uczniowie II i III klas kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista, w ZSOiO w Pruszczu Gd. wzięli udział w warsztatach wprowadzających w temat przedsiębiorczości, organizowanych w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Uczniowie oraz ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Katarzyna Chojecka wspierali uczniów w aktywnym udziale w warsztacie i debacie. Warsztat rozpoczął się generowaniem skojarzeń młodzieży ze słowem przedsiębiorczość, pojawiło się m. innymi: zarabianie pieniędzy, biznes, zakładanie firmy, biznes plan, analiza rynku, pomysł, reklama, wydatki, zarządzanie, współpraca, organizacja czasu, radzenie sobie ze stresem, podatki, konkurencję.

20191118 100550 20191118 102554

Uczniowie wygenerowali zestaw pytań do pracodawców związanych z prowadzeniem własnej firmy. Pojawiły się pytania z obszarów predyspozycji przedsiębiorcy, pierwszych kroków w zakładaniu własnej firmy, finansów, plusów i minusów działalności na własny rachunek, największych sukcesów i porażek, promocji i reklamy firmy, poszukiwaniu pomocy i form współpracy z innymi, generowaniu pomysłów i koniecznej elastyczności.

20191118 115021 20191118 103723

Na pytania odpowiadali zgromadzeni pracodawcy: m. in. p. Mika Szymkowiak (fotograf) , p. Mariusz Chudzik (producent opakowań foliowych). Różne oblicza przedsiębiorczości, różne perspektywy patrzenia na ten sam problem, uzmysłowiły uczniom konieczność przemyślenia decyzji dotyczącej podjęcia własnej działalności gospodarczej. Jak zauważył p. Mariusz Chudzik ,,ważna jest weryfikacja finansowa, certyfikaty, gdzie jest pomysł, jakie są fundusze, bo żeby przejść dalej musisz się tego nauczyć… w sukcesie działalności ważna jest motywacja wewnętrzna, oraz refleksja ile zarabiasz a ile inwestujesz w firmę’’ Cenną uwagą ,,konkurencję trzeba polubić, to nie są moi wrogowie, konkuruję jakością, staram się dawać jakość’’ p. Mariusz Chudzik wywołał zainteresowanie uczniów. Pani Mika Szymkowiak zwracała uwagę na swój styl pracy fotografa ,,czasami to kontrolowany chaos, który można sprzedać odważnym, trzeba lubić pracę z ludźmi, być kontaktową, ja jestem swoja marką.’’

20191118 120239 20191118 120649

Podsumowaniem dyskusji z pracodawcami mogą być słowa jednego z nich ,,praca powinna sprawiać jak najwięcej przyjemności, a poziom profesjonalizacji coraz wyższy’’, w rozmowach o przedsiębiorczości chodzi o świadome podejście do wyzwania a nie sztuczną motywację, iż ,,jesteś w stanie zrobić wszystko.’’ Udział w warsztatach umilił konkurs z upominkami i nagrodami dla uczniów.

/tekst, fotografie K. Chojecka/

Decyzje edukacyjno - zawodowe podejmowane przez młodzież wymagają znajomości samego siebie, wiedzy z rynku edukacji i rynku pracy, oraz umiejętności planowania. Jednym z celów doradztwa zawodowego jest wspieranie młodzieży w dokonywaniu świadomych wyborów w oparciu o rzetelną wiedzę o swoich predyspozycjach i preferencjach zawodowych, umiejętności pracy indywidualnej a także pracy w grupach/zespołach. Ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wykonywanie wspólnych zadań (ze wsparciem z zasobów Internetu), prezentacja efektów prac stanowiło podstawę zajęć z doradztwa zawodowego jakie zrealizowali uczniowie klasy I TE we współpracy z doradcą zawodowym Katarzyną Chojecką. Zajęcia przyczyniły się do wzrostu kompetencji społecznych uczniów.

20190429 111111 20190429 091100
20190429 120330 20190429 125311
20190429 110229 20190429 120333
20190429 131100 20190429 110223

/tekst i fotografie Katarzyna Chojecka/

W dniu 12 czerwca 2019r. w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim obyło się spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego. Uczestnicy dzięki profesjonalnej wiedzy pana Macieja Litwickiego mogli pogłębić wiedzę zawodoznawczą zawodu Magazynier – Logistyk w zakresie uzyskania kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu (wykonywane zadania zawodowe), wymagań pracodawców i korzyści dla wykwalifikowanego pracownika. Pan Maciej podkreślił że jest to ,,wykształcenie pozwalające na szerokie zatrudnienie w różnych dziedzinach gospodarki. Ważne są tu kompetencje językowe np. język rosyjski’’, ponadto ,, to uniwersalna wiedza pozwalająca na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej’’. Zaproszonym gościem spotkania była pani Renata Kaczyńska – Maciejowska, właścicielka firmy PROSPERA Consulting z Gdańska, która we współpracy ze Szkołą Wyższą ATENEUM realizuje projekt pn. ,,Akademia Kariery’’ (w ramach EFS), mający na celu kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, pozostających poza systemem edukacji i są bierni zawodowo. Pani Renata przedstawiła główne założenia bezpłatnego wsparcia uczestników projektu, w tym kompleksowej pomocy doradców zawodowych (wieloaspektowa diagnoza talentów oraz luk kompetencyjnych, określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobór form rozwoju potencjału zawodowego i zwiększenie szans na rynku zatrudnienia), projekt pozwala również na kontynuację/wznowienie nauki (także na poziomie studiów I i II stopnia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego wzięli udział w szkoleniu ,, Informatyka dla nauczyciela’’, podczas którego pan Piotr Aszyk (właściciel firmy informatycznej 3AP; nauczyciel informatyki w projekcie Zdolni z Pomorza) przedstawił możliwości i korzyści edukacyjne z zastosowania nowoczesnych technologii w pracy z młodzieżą. Świat wirtualnej rzeczywistości i znajomość nowoczesnych technologii w IT pozwala na tworzenie ciekawych lekcji dla uczniów, rozbudzając ich pasje i chęć nauki. ZSOiO w Pruszczu Gdańskim posiada wiele technicznych udogodnień pozwalających uczniom poznawać możliwości jakie stwarza im system kształcenia i nowoczesna kadra nauczycieli, chętnie uczestnicząca wraz z młodzieżą w wielu projektach edukacyjnych.

Spotkanie zrealizowano w ramach cyklicznych spotkań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego, dzięki uprzejmości dyrektora ZSOiO w Pruszczu Gd. pana Artura Drabiuka oraz zaangazowaniu Kierownik Kształcenia Praktycznego pani Janiny Liedtke – Szymczak.

20190612 105413 20190612 110625
Pani Renata 20190612 125911
20190612 130752 20190612 130950
20190612 131057 20190612 131350
20190612 131032 20190612 131716
20190612 125651 20190612 131012

20190612 131742

/tekst i fotografie K. Chojecka/

W ramach doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik uczestniczyli w dedykowanych im warsztatach w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Przygotowana tematyka warsztatów dla klas I-II obejmowała tematykę rynku pracy (sytuacja na lokalnym rynku pracy, trendy zmian, zawody przyszłości, analiza oczekiwań pracowników i pracodawców), uczniowie wykonali testy predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klasy III uczestniczyli w warsztatach związanych z budową kariery zawodowej ( scenariusze planów działania, elastyczne podejście do własnych doświadczeń, własna ścieżka zawodowa w oparciu o zidentyfikowane kompetencje). Jednym z elementów warsztatów był udział uczniów w grze budowania ścieżki zawodowej na zasadach gry Koło fortuny.

Udział w warsztatach w Centrum Rozwoju Talentów, pozwolił uczniom na bezpośrednią możliwość porozmawiania z doradcami zawodowymi, uzyskania rzetelnej wiedzy o dynamice rynku pracy i konieczności nieustannego podnoszenia własnej wiedzy i umiejętności.

Opiekunem uczniów była p. Halina Solska (szkolny doradca zawodowy).

1 1 8 1
34 1 31 1
6 2 36 1

/fot. Halina Solska/