Drukuj

Działania projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” umożliwiają uczniom korzystanie z wysokiej jakości usług doradztwa zawodowego, w ramach projektu uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista uczestniczyli w warsztatach ,, Talenty przedsiębiorcze=sukces – czy sprawdzisz się w biznesie?’’, zrealizowanych w nowoczesnych salach edukacyjnych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Warsztaty prowadziła p. Anna Kwiecińska (doradca zawodowy CRT), uczniom towarzyszyli p. Michał Seroczyński – nauczyciel kształcenia zawodowego oraz p. Katarzyna Chojecka – powiatowy doradca zawodowy. W ramach warsztatów uczniowie wykonali ćwiczenia integracyjne, uczące współpracy w grupie oraz wykonali test ,,Czy jesteś przedsiębiorcą?” pozwalający ocenić własne typ przedsiębiorczości (typowi podwładni, rzetelni bankierzy, kierownicy z cechami przedsiębiorczości, przedsiębiorcy z silnymi tendencjami do prowadzenia własnej działalności, przedsiębiorcy neurotyczni). Podczas warsztatów uczniowie (pracując w grupach) zbudowali własne modele przedsiębiorstw, których określone obszary działań prezentowali na forum klasy. Celem warsztatów było podniesienie umiejętności nazywania swoich mocnych stron, ćwiczenie autoprezentacji oraz wzrost motywacji do lepszego rozumienia dokonywanych wyborów na swojej ścieżce kariery edukacyjno – zawodowej.

20181119 091837  20181119 101710 
 20181119 103435  20181119 103312
 20181119 103515  20181119 101805

.(tekst i foto K. Chojecka)