Jakość doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach województwa pomorskiego to nieustający temat spotkań powiatowych doradców/konsultantów/koordynatorów doradztwa edukacyjno- zawodowego z poszczególnych powiatów. W ramach spotkania Pomorskiej Sieci Doradców Zawodowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zrealizowano szkolenie warsztatowe dotyczące tematyki diagnozy potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego oraz kompetencji kluczowych.

Problem ważności diagnozy w planowaniu działań doradczych w szkole przedstawiły p. Jolanta Bryłka - powiatowy doradca konsultant z Powiatu Kwidzyńskiego oraz p. Katarzyna Chojecka - powiatowy doradca zawodowy z Powiatu Gdańskiego. Trenerki przekazały zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną realizacji diagnozy w szkole (badania ilościowe i jakościowe, poszczególne etapy, dokumentacja). Uczestniczki warsztatów zostały zapoznane  z trudnościami realizacji diagnozy i korzyściami płynącymi z jej prawidłowego wykonania. Interesującą formą przedstawienia diagnozy były ćwiczenia wizualizacyjne potrzeb adresatów działań doradczych w szkole. Przepracowano ,,mapy empatii’’ w zakresie dookreślenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, a także narzędzia umożliwiające realizatorom diagnozy atrakcyjną i systematyczną formę jej realizacji. Temat kategorii efektów kształcenia i kompetencji kluczowych jakie powinni posiadać uczniowie i absolwenci szkół poruszyła p. Barbara Kocyła – konsultant z Powiatu Wejherowskiego, która przeprowadziła ćwiczenie uświadamiające uczestnikom jak ważny jest proces przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

20190204 100640 20190204 110848
20190204 111148 20190204 111153
20190204 111227 20190204 120147
20190204 121241 20190204 121754
20190204 122341 20190204 122407
20190204 122426 20190204 122443
20190204 122708 20190204 123127

20190204 123449

20190204 125947
20190204 132445 IMG 3508
IMG 3522 IMG 3523
IMG 3531 IMG 3534
mapka slajd

 (fot. Jolanta Bryłka, Katarzyna Chojecka)