W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego, w ramach którego uczestnicy zapoznali się z ofertą edukacyjną ZSR CKP w Rusocinie, obejrzeli bazę dydaktyczną placówki oraz uczestniczyli w dedykowanych im warsztatach ,, Zimowe spotkania z mechatroniką”.  W trakcie warsztatów uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy, zapoznali się z budową układów pneumatycznych, techniką lutowania pod mikroskopem elektronicznym, pomiarami elektrycznymi w obwodach elektrycznych, programowaniem sterowników PCL na podstawie programowania wind. Interesującym doświadczeniem była możliwość sterowania robotem kartezjańskim. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik pokazywali doradcom zawodowym podstawowe zadania mechatronika, prezentowali swoje podręczniki, opowiadali jak przebiega ich zawodowa edukacja, jakie są wymagania i jakie płyną korzyści z wybranego kierunku kształcenia. Celem warsztatów było przedstawienie praktycznej strony nauki i pracy w zawodzie technik mechatronik. Powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka zaprezentowała i omówiła ,,Nowoczesne technologie wykorzystywane w doradztwie zawodowym’’ oraz omówiła bieżące wydarzenia w doradztwie zawodowym i przedyskutowała z uczestnikami spotkania najważniejsze potrzeby działań na rzecz PSDZ. Szkolny doradca zawodowy pani Halina Solska przedstawiła szczegółowo ofertę edukacyjną szkoły, przekazała materiały informacyjne a także piękne kalendarze ze zdjęciami szkoły, w tym pracowni kształcenia zawodowego.

Dyrekcja ZSR CKP w Rusocinie, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz szkolny doradca zawodowy p. Halina Solska dołożyli starań, by wizyta doradców/liderów doradztwa zawodowego w ich zespole szkół była merytoryczna a tym samym ciekawa i pogłębiająca wiedzę o zawodach doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół i przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania młodzieży edukacją w szkołach branżowych i technikach.

20190226 101526 2 20190226 102649 1
20190226 103321 20190226 105046 1
20190226 105919 20190226 110018 1
20190226 110054 20190226 110145 1
20190226 110254 20190226 110645
20190226 110656 20190226 110732
20190226 110741 20190226 110753 1
20190226 110824 20190226 110842
20190226 111538 1 20190226 111548
20190226 111711 2 20190226 112055
20190226 112801 20190226 114047
20190226 120029 20190226 122146
20190226 125116 20190226 133122
PSDZ RUSOCIN II 2019 p1

(tekst K. Chojecka, fotografie I. Wrycza, H. Solska, K. Chojecka)