W ramach doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik uczestniczyli w dedykowanych im warsztatach w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Przygotowana tematyka warsztatów dla klas I-II obejmowała tematykę rynku pracy (sytuacja na lokalnym rynku pracy, trendy zmian, zawody przyszłości, analiza oczekiwań pracowników i pracodawców), uczniowie wykonali testy predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klasy III uczestniczyli w warsztatach związanych z budową kariery zawodowej ( scenariusze planów działania, elastyczne podejście do własnych doświadczeń, własna ścieżka zawodowa w oparciu o zidentyfikowane kompetencje). Jednym z elementów warsztatów był udział uczniów w grze budowania ścieżki zawodowej na zasadach gry Koło fortuny.

Udział w warsztatach w Centrum Rozwoju Talentów, pozwolił uczniom na bezpośrednią możliwość porozmawiania z doradcami zawodowymi, uzyskania rzetelnej wiedzy o dynamice rynku pracy i konieczności nieustannego podnoszenia własnej wiedzy i umiejętności.

Opiekunem uczniów była p. Halina Solska (szkolny doradca zawodowy).

1 1 8 1
34 1 31 1
6 2 36 1

/fot. Halina Solska/