W dniu 12 czerwca 2019r. w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim obyło się spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego. Uczestnicy dzięki profesjonalnej wiedzy pana Macieja Litwickiego mogli pogłębić wiedzę zawodoznawczą zawodu Magazynier – Logistyk w zakresie uzyskania kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu (wykonywane zadania zawodowe), wymagań pracodawców i korzyści dla wykwalifikowanego pracownika. Pan Maciej podkreślił że jest to ,,wykształcenie pozwalające na szerokie zatrudnienie w różnych dziedzinach gospodarki. Ważne są tu kompetencje językowe np. język rosyjski’’, ponadto ,, to uniwersalna wiedza pozwalająca na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej’’. Zaproszonym gościem spotkania była pani Renata Kaczyńska – Maciejowska, właścicielka firmy PROSPERA Consulting z Gdańska, która we współpracy ze Szkołą Wyższą ATENEUM realizuje projekt pn. ,,Akademia Kariery’’ (w ramach EFS), mający na celu kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, pozostających poza systemem edukacji i są bierni zawodowo. Pani Renata przedstawiła główne założenia bezpłatnego wsparcia uczestników projektu, w tym kompleksowej pomocy doradców zawodowych (wieloaspektowa diagnoza talentów oraz luk kompetencyjnych, określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobór form rozwoju potencjału zawodowego i zwiększenie szans na rynku zatrudnienia), projekt pozwala również na kontynuację/wznowienie nauki (także na poziomie studiów I i II stopnia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego wzięli udział w szkoleniu ,, Informatyka dla nauczyciela’’, podczas którego pan Piotr Aszyk (właściciel firmy informatycznej 3AP; nauczyciel informatyki w projekcie Zdolni z Pomorza) przedstawił możliwości i korzyści edukacyjne z zastosowania nowoczesnych technologii w pracy z młodzieżą. Świat wirtualnej rzeczywistości i znajomość nowoczesnych technologii w IT pozwala na tworzenie ciekawych lekcji dla uczniów, rozbudzając ich pasje i chęć nauki. ZSOiO w Pruszczu Gdańskim posiada wiele technicznych udogodnień pozwalających uczniom poznawać możliwości jakie stwarza im system kształcenia i nowoczesna kadra nauczycieli, chętnie uczestnicząca wraz z młodzieżą w wielu projektach edukacyjnych.

Spotkanie zrealizowano w ramach cyklicznych spotkań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego, dzięki uprzejmości dyrektora ZSOiO w Pruszczu Gd. pana Artura Drabiuka oraz zaangazowaniu Kierownik Kształcenia Praktycznego pani Janiny Liedtke – Szymczak.

20190612 105413 20190612 110625
Pani Renata 20190612 125911
20190612 130752 20190612 130950
20190612 131057 20190612 131350
20190612 131032 20190612 131716
20190612 125651 20190612 131012

20190612 131742

/tekst i fotografie K. Chojecka/