Decyzje edukacyjno - zawodowe podejmowane przez młodzież wymagają znajomości samego siebie, wiedzy z rynku edukacji i rynku pracy, oraz umiejętności planowania. Jednym z celów doradztwa zawodowego jest wspieranie młodzieży w dokonywaniu świadomych wyborów w oparciu o rzetelną wiedzę o swoich predyspozycjach i preferencjach zawodowych, umiejętności pracy indywidualnej a także pracy w grupach/zespołach. Ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wykonywanie wspólnych zadań (ze wsparciem z zasobów Internetu), prezentacja efektów prac stanowiło podstawę zajęć z doradztwa zawodowego jakie zrealizowali uczniowie klasy I TE we współpracy z doradcą zawodowym Katarzyną Chojecką. Zajęcia przyczyniły się do wzrostu kompetencji społecznych uczniów.

20190429 111111 20190429 091100
20190429 120330 20190429 125311
20190429 110229 20190429 120333
20190429 131100 20190429 110223

/tekst i fotografie Katarzyna Chojecka/