W ramach doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie 3.3.1 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim, powiatowy doradca zawodowy zorganizował uczniom I klas, kształcących się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie, dedykowane im warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Uczniowie podczas zajęć z doradcą zawodowym poznali podstawowe informacje dotyczące ,,Kompetencji przyszłości i sposobów na ich rozwijanie’’. W trakcie wykładu i zajęć warsztatowych poznali definicje i podziały kompetencji, docenili potrzebę posiadania kwalifikacji zawodowych, omówili znaczenie kompetencji miękkich, rodzaje kompetencji oczekiwanych przez pracodawców (poprzez analizę ogłoszeń pracodawców). Istotnym elementem warsztatów były ćwiczenia, podczas których uczniowie uświadamiali sobie stojące przed nimi wyzwania nabywania i rozwijania kompetencji. Młodzi uczniowie poznali tendencje rozwoju, dynamicznego rynku pracy, które przedstawiła im p. Dorota Botkowska (doradca zawodowy WUP CIiPKZ). Tematyka warsztatów była realizowana w grupach, co znacznie ułatwiło metodykę pracy z uczniami, zapewniając komfort przestrzeni edukacyjnej i dobrze przygotowując uczniów do realizacji staży zawodowych u pracodawcy.

W ramach drugiej części wyjazdu, uczniowie uczestniczyli w ,, Atomowych warsztatach’’ w Centrum Hevelianum w Gdańsku, w ciekawy sposób zostali zmotywowani do zgłębiania tajników fizyki, matematyki i chemii. Szczególną dociekliwością uczniów cieszyła się budowa atomów, możliwe efekty ich rozpadu, właściwości materii i praw grawitacji.

20191210 110833 20191210 112352
20191210 131528 20191210 131554
20191210 132209 20191210 132202
20191210 134121 20191210 131607
14

/tekst, fotografie K. Chojecka/