Drukuj

W ramach cyklicznych spotkań doradcy zawodowi, liderzy doradztwa zawodowego ze szkół spotkali się w dniu 18 XII 2019 r. , uczestnicy spotkania wysłuchali referatu p. Haliny Solskiej (doktorant UG) nt. ,,Metody zarządzania wiedzą w doskonaleniu warsztatu pracy doradcy zawodowego’’, publikowanego wcześniej na konferencji naukowej Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Śląskiej oraz pozyskali materiały edukacyjne. Kolejnym punktem spotkania było omówienie bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy zawodowej doradcy zawodowi a także celem podzielenie się swoim warsztatem (narzędziami, metodami, scenariuszami zajęć). Powiatowy Doradca Zawodowy p. Katarzyna Chojecka przestawiła możliwości zastosowania gier w doradztwie zawodowym, w tym symulacyjnej giełdy pracy dla uczniów, w której uczniowie tworzą profil kandydata (z uwzględnieniem kompetencji twardych i miękkich, oraz oczekiwań zatrudnieniowych), rekomendują go w wypowiedziach werbalnych i przedstawiają w formie wizerunkowej. Wykorzystanie kreatywnej formy pracy z uczniami, wspiera ich aktywność i zaangażowanie w proces pozyskiwania wiedzy na zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe dot. zestawienia teorii wykorzystywanych w diagnostyce ucznia, oraz narzędzie do pracy z uczniami w zakresie podziału kompetencji (kolorowe wydruki kart z opisami). Ponadto udostępniono doradcom wydawnictwa i broszury pozyskane z rynku edukacji i rynku pracy, a także przedstawiono ofertę kształcenia w szkołach ZSR CKP w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

20191218 114644 20191218 104129
20191218 104836 20191218 104847
20191218 110523 20191218 131646
1 2 kopia

/tekst, fotografie K. Chojecka/