Współpraca doradców/liderów doradztwa zawodowego Powiatu Gdańskiego, wpływa na wyższą jakość realizacji wsparcia uczniów w ich wyborach edukacyjno – zawodowych. Uczestnicy spotkania uczestniczyli w dyskusji ,,Kolaż doświadczeń szkolnych doradców zawodowych’’, moderowanej przez p. Agnieszkę Kustosz (szkolny doradca zawodowy), która na podstawie działań w Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gd., zachęcała do dzielenia się informacjami, w jaki sposób realizują swoje zadania doradcy z innych placówek.

20191128 105350 20191128 115241

Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego określają realizatorów działań, m.in. są o wychowawcy klas, o dobrych przykładach i kreatywnych pomysłach na dobrą współpracę doradcy zawodowego z wychowawcą opowiedziała p. Janina – Liedtke Szymczak (nauczycielka kształcenia zawodowego, wychowawczyni klasy wielozawodowej w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.).

20191128 123742 20191128 124012

,,Warsztaty Ucz się i działaj – doradztwo zawodowe w projekcie’’ były tematem wystąpienia przedstawicielek MCK OHP p. Iwony Sabała i p. Elżbiety Sądeckiej. Udany projekt edukacyjny (wspierający uczniów BS I st, kształcących się w zawodach Fryzjer i Ogrodnik w ZSOiO Pruszcz Gd.) cieszył się zainteresowaniem odbiorców zarówno ze względu na tematykę, nagrody ale i na sposób realizacji. W trakcie wielu zadań młodzież grała w gry planszowe (określenie predyspozycji, współpraca, komunikacja, definiowanie sukcesu i porażki, wartości), przeszła warsztaty z wizerunku i nagrywała video CV.

W ramach spotkania uczestniczki poruszały tematykę potrzeb edukacyjnych uczniów szkół podstawowych Powiatu Gdańskiego w obszarach d/z oraz potrzeb informacyjnych ich rodziców. Istotnym elementem spotkania było wypracowanie niezbędnych informacji, jakie powinny się znaleźć w publikacji Informator Zawodowy, która ułatwiłaby uczniom, rodzicom podejmowanie decyzji o wyborze danego kierunku kształcenia w konkretnej szkole. Znajomość kierunków kształcenia i wiedza o praktykach zawodowych w szkole lub u pracodawcy stanowią (oprócz predyspozycji) istotne elementy właściwie dobranego miejsca dalszej edukacji ucznia kończącego szkołę podstawową.

Rozbudowa warsztatu doradcy zawodowego, o użyteczne pomoce dydaktyczne, przydatne narzędzia i skuteczne metody współpracy z uczniem było tematem części warsztatowej spotkania, którą poprowadziła p. Katarzyna Chojecka, (powiatowy doradca zawodowy). Zaangażowanie i dociekliwość uczestniczek spotkania, a tym samym potrzebę nieustannego podnoszenia własnych warsztatów pracy można było dostrzec nawet podczas przerw. Dyskusje i wymiana własnych doświadczeń są najlepszą rekomendacją dla potrzeby istnienia sieci samokształcenia doradców/liderów doradztwa zawodowego.

20191128 140216 20191128 130722
20191128 130841 20191128 140211
20191129 103500 20191129 103540

/tekst, fotografie K. Chojecka/