Przygotowanie uczniów do kolejnych wyborów edukacyjno – zawodowych (podjęcia studiów, wejścia na rynek pracy) stanowi jedno z zadań doradztwa zawodowego. W ramach cyklu zajęć z doradcą zawodowym uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim analizowali umiejętności planowania swojej ścieżki kariery w oparciu o posiadane zasoby, predyspozycje i wiedzę z rynku edukacji i pracy. Uczniowie mieli okazję wykonać testy umożliwiające m.in. poznanie swojego typu temperamentu, stylu zachowań w kontaktach międzyludzkich, dominacji lewej lub prawej półkuli mózgowej. Przekazana wiedza z obszaru samopoznania, rynku edukacji i rynku pracy oraz planowania pozwoli uczestnikom projektu na elastyczne dopasowanie się do wyzwań dynamicznego rynku pracy.

20200204 131622 20200204 104310
20200204 131652 20200204 104316
20200204 133306 20200204 133315
20200204 133352 20200204 134255
20200204 110405 20200204 131700

/tekst, fotografie K. Chojecka/