Drukuj

Działania w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego, dobre praktyki i współpraca Powiatu Gdańskiego z innymi powiatami, były tematem spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, na którym szczególną uwagę poświęcono talentom, kreatywności i przedsiębiorczości doradczyń zawodowych ze szkół, instytucji i fundacji.

IMG 2445 kopia

Uczestników spotkania powitał Starosta Powiatu Gdańskiego p. Stefan Skonieczny, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie doradztwa zawodowego (realizowanego już od wczesnych etapów edukacyjnych), docenił dotychczasowe działania doradców/liderów doradztwa zawodowego, działających w ramach sieci współpracy oraz wskazał na dalszą potrzebę rozwoju podejmowanych wspólnych przedsięwzięć. Prawie czteroletnie, intensywne działania doradczyń zawodowych/ koordynatorów doradztwa zawodowego w ramach spotkań szkoleniowo – warsztatowych Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych (wspierane przez osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia a także konsultantki doradztwa z innych powiatów) były okazją do wręczenia podziękowań i wspólnej fotografii.

20200306 101737
IMG 2439 kopia
IMG 2421 kopia
IMG 2427 kopia
IMG 2426 kopia
IMG 2434 kopia

Uczestnikom spotkania przedstawiono modele doradztwa zawodowego w projekcie 3.3.1 ,,Podniesienie jakości doradztwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ oraz w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

20200306 103939 20200306 111035

Przykłady dobrych praktyk Powiatu Kwidzyńskiego z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego, na podstawie współpracy z rodzicami uczniów, omówiła p. Jolanta Bryłka (konsultant powiatowy doradztwa zawodowego z Powiatu Kwidzyńskiego). Przedstawiła narzędzie do rozmowy doradczej z uczniem, na podstawie teorii inteligencji wielorakich Gardnera. Przekazała także cenne spostrzeżenia dotyczące praktyk zawodowych, opinii PPP, konieczności doinformowania rodziców i uczniów już na etapie poszukiwania kierunku kształcenia Wśród zaproszonych gości był p. Andrzej Dopke - kierownik kształcenia praktycznego z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zajmujący się praktykami uczniów, nawiązywaniem i utrzymywaniem współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcami.

20200306 133957 20200306 132635
20200306 133313 20200306 134245
20200306 131546 20200306 131604
20200306 132418 20200306 131527

Wszyscy uczestnicy spotkania, mieli okazję zidentyfikować posiadane talenty w ramach warsztatów poprowadzonych przez p. Karionę Chamier – Ciemińską (konsultant powiatowy doradztwa zawodowego, kierownik Centrum Rozwoju Talentów Gdańsk). Ciekawym elementem warsztatów były filmiki motywacyjne, pozwalające poszerzyć własne horyzonty myślowe o doświadczenia i postawy innych ludzi. Doradcy zawodowi z PSDZ Powiatu Gdańskiego otrzymali narzędzie do diagnozy obszarów talentów – Karty Alfabet Talentów.

20200306 134456 20200306 135421

Przedstawicielki Fundacji Praesterno przedstawiły zakres podejmowanych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a także zapoznały uczestników z możliwym wsparciem uczniów, ich rodziców i nauczycieli, w ramach współpracy ze szkołami.

20200306 140549 20200306 142706

Pani Anna Malinowska (Komendant OHP) wraz z zespołem współpracującymi doradcami i wychowawcami nakreśliła aktualne formy, metody działań na rzecz uczniów. Zachęcała do aktywnego i ciekawego działania w obszarze motywacji uczniów do nauki, do praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne OHP ,,Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy z OHP’’ (możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty).

20200306 145205 20200306 142944

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego i jego działania, przybliżyła uczestnikom spotkania p. Dorota Botkowska (doradca zawodowy z WUP Gdańsk). Celem PSDZ jest rozwój i profesjonalizacja poradnictwa zawodowego w regionie, a więc ,,Zwiększenie zatrudnienia i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa pomorskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności usług z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających pracodawcom i pracownikom adoptowanie się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.’’

Spotkanie było inspiracją do podejmowania innowacyjnych działań w obszarach doradztwa edukacyjno – zawodowego, do poszukiwania motywacji, celem wzmacniania poczucia własnej sprawczości w realizowanych zadaniach zawodowych i satysfakcji w życiu osobistym. Jak podkreśliła p. Dorota Botkowska: ,,Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces’’.

IMG 2461 kopia IMG 2463 kopia

/tekst K.Chojecka, fotografie A. Krawców, K.Chojecka/