Tradycyjnie w ramach XII Targów Szkół Ponadgimnazjalnych w ZSO NR1 w Pruszczu Gdańskim w dniu 23 kwietnia 2018r. uczniowie szkół kształcenia zawodowego objętych działaniami projektu ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” w ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w Rusocinie zaprezentowali ofertę edukacyjną swoich szkół dla młodzieży z III i II klas gimnazjalnych stojących jeszcze przed wyborem swojej dalszej ścieżki kształcenia w tym wyboru zawodu. Zaproszenie dyrekcji ZSO NR1 do udziału w XII Targach Szkół Ponadgimnazjalnych przyjęli przedstawiciele 28 szkół, (z Rusocina, Pruszcza Gd., Gdańska, Malborka, Tczewa, Sopotu, Bolesławowa, Gdyni) oraz Cech Rzemiosł Różnych i Młodzieżowe Centrum Kariery. Uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się i porównać ofertę wielu szkół, skorzystać z możliwości rozmowy z p. Barbarą Szymańską  - wojewódzkim konsultantem ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego a także p. Katarzyną Chojecką - powiatowym doradcą zawodowym. Udział w targach wraz z uczniami swojej szkoły wzięła p. Agnieszka Kustosz – doradca zawodowy z ZS NR 2 w Pruszczu Gdańskiego, która z dużym zaangażowaniem wspiera wybory zawodowe podopiecznych.

Stanowiska ekspozycyjne Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z Rusocina oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących z Pruszcza Gdańskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Szeroką informację o nowych kierunkach kształcenia w tych szkołach - technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista - można było uzyskać zarówno od uczniów już kształcących się w danym zawodzie, jak i nauczycieli w/w szkół , a także u powiatowego doradcy zawodowego.

Ciekawa oferta edukacyjna szkół Powiatu Gdańskiego, w tym wsparcie projektu unijnego (nowoczesne pracownie, kursy/szkolenia, staże, wyjazdy studyjne, współpraca z pracodawcami) dla zawodów Technik Mechatronik, Technik Logistyk i Technik Ekonomista przyczyniła się wzrostu zainteresowania edukacją w tych szkołach. Uczestnicy Targów zarówno uczniowie jak i nauczyciele doceniając wsparcie pracodawcy Geoban S.A. Oddz. w Polsce dla kierunku kształcenia Technik Ekonomista przekazywali pozdrowienia dla dyrekcji i pracowników tej firmy ,, dziękujemy za wspieranie szkół, za dbanie o rozwój młodych pokoleń”.  Organizacja XII Targów Szkół Ponadgimnazjalnych niewątpliwie świadczy o wysokiej świadomości roli doradztwa zawodowego wśród kadry ZSO NR 1 ze szczególnym podkreśleniem aktywności liderów doradztwa zawodowego tej placówki p. Izabeli Wójkowskiej i p. Alicji Bresa.

 IMG 20180423 102825  20180423 092421
 31180305 2164600163768170 8706615847060764734 n  PART 1524496956368
 30425582 2164600860434767 3253505219274856252 o  20180423 114317
 2a  3a
 20180423 102111  20180423 105141
 IMG 20180423 102857  20180423 103233
 PART 1524497058562  4a
 20180423 104921  20180423 112801
 20180423 103811  20180423 104325
 5a  31232626 2164599940434859 1287033409919723499 n
 11a
 12a
 13a  14a
 20180423 100920  1