W ramach działań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 5 czerwca 2018 roku doradcy zawodowi i liderzy doradztwa zawodowego uczestniczyli między innymi w szkoleniu warsztatowym, zrealizowanym we współpracy Powiatu Gdańskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach pilotażu akcji "Doradź mądrze" realizowanej przez Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku na rzecz szerokiego środowiska doradców zawodowych.

Interesującą formę zajęć ,,Zbuduj swój profesjonalny wizerunek zawodowy w dokumentach aplikacyjnych” przeprowadziła p. Iwona Piotrowska – doradca zawodowy w/w instytucji, która szczegółowo omówiła uczestnikom aspekty techniczne i wizualne konstruowania dokumentów aplikacyjnych, będących ,,osobistym narzędziem marketingowym pomocnym w poszukiwaniu zatrudnienia i dokonywaniu autoprezentacji”. Spojrzenie na dokumenty aplikacyjne (kandydata do pracy na konkretne stanowisko) z perspektywy osoby rekrutującej dla pracodawcy - poprzez pracę z realnymi ogłoszeniami i dokumentami CV oraz listem motywacyjnym – poszerzyło i  uaktualniło posiadaną wiedzę doradców zawodowych i liderów doradztwa zawodowego. Dbałość o wizerunek zawodowy była kolejnym elementem szkolenia, ponieważ znajomość zasad kreowania własnej, indywidualnej marki pracownika w znaczący sposób przyczynia się do znajdowania satysfakcjonującej pracy poprzez szybsze zainteresowanie pracodawcy swoją kandydaturą. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia kilku filmów z procesów rekrutacyjnych (w tym ,,5 zasad dobrego CV”; ,,Personal branding – czyli video CV”), a także filmu ukazującego różnice w postrzeganiu siebie osobiście i przez inne osoby. Prowadząca warsztaty przepracowała z uczestnikami trzy modele kompetencji jakie standardowo przypisujemy konkretnym zawodom na wybranych przykładach.

Doradcy zawodowi i liderzy doradztwa zawodowego przepracowali w formie warsztatowej (poprzez pracę z obrazem, metaforą) elementy składowe WSDZ, hierarchię wartości jakimi kierują się realizując swoje zadania zawodowe a także omówili definicję efektywnej współpracy w ramach zadań zawodowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z narzędziami pomocnymi w realizacji doradztwa zawodowego m.in. Karty Dixit, Kolory Metafory, Koło Wartości a także branżowym dla doradców zawodowych kwartalnikiem Doradca Kariery, w którego treściach umieszcza się informacje (badania, analizy, trendy) z rynku pracy i edukacji, oraz szeroko omawia perspektywę także szkolnego doradztwa zawodowego.

W ramach dyskusji poruszono temat projektu rozporządzenia dotyczącego doradztwa zawodowego oraz dostępności do efektów projektu realizowanego przez ORE ,,Efektywne doradztwo edukacyjno – zawodowe’’. Uczestników poinformowano o planowanych szkoleniach rad pedagogicznych (dotyczących realizacji doradztwa zawodowego) przez przeszkolonych w tym zakresie trenerów ORE.

Uczestnicy spotkania dziękują p. Iwonie Piotrowskiej za zrealizowanie wysokiej jakości szkolenia, z zastosowaniem wielu aktywnych metod i narzędzi przekazu  oraz przyjazną atmosferę spotkania.

 1  2
 3  4
 5  6
 7  8
 9  10
 11  12a
 13  14a