Uczniowie II klas kształcący się w zawodach wspieranych działaniami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego’’ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego zrealizowanych przez powiatowego doradcę zawodowego p. Katarzynę Chojecką. Celem tych aktywnych zajęć było kształtowanie relacji społecznych, rozwój umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier świadomościowych dotyczących samooceny, zwiększenie motywacji do nauki i uczestniczenie w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych.

Uczniowie tworzyli drzewo własnych wartości, analizowali wpływ swoich temperamentów na niektóre zachowania, dyskutowali na temat możliwych sposobów podnoszenia własnych kompetencji. Udział w warsztatach pozwolił uczniom na poznanie opinii innych koleżanek i kolegów na swój temat co przyczyniło się do podniesienia własnej samooceny. Poprzez kilka ćwiczeń praktycznych – w tym z wykorzystaniem Poradnika dla planujących karierę, Kart Dixit uczniowie pozyskali wzrost motywacji do nauki i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Podczas warsztatów widać było zaangażowanie i kreatywność młodych ludzi w dedykowaną im ciekawą formę nabywania wiedzy i umiejętności przydatnych w świadomym planowaniu swoich karier.

 20180613 134953  20180613 140835
 20180613 140854  20180613 144953
 20180613 150048  20180613 143837
 9999  8888
 20180612 121735  20180612 121740
 TL WARSZTAT  20180612 132047
 20180612 132108  20180612 132555