Tworzenie programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia było tematem spotkania powiatowych doradców zawodowych/konsultantów/koordynatorów doradztwa zawodowego z powiatów województwa pomorskiego. Program spotkania obejmował strukturę Programu działań WSDZ w szkołach nowego ustroju, program realizacji działań WSDZ na rok szkolny 2018/2019, zapis w statucie szkół - w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Spotkanie w Centrum Edukacji Nauczycieli w dniu 22 września 2018 r. zorganizowała p. Barbara Szymańska - wojewódzka koordynator doradztwa zawodowego, prowadzącą spotkanie była p. Alina Urbańska (Powiat Chojnicki) ze wsparciem eksperckim p. Jolanty Bryłki (Powiat Kwidzyński) i p. Katarzyny Chojeckiej (Powiat Gdański). Podjęte analizy i wykonane prace przez uczestniczki spotkania były odpowiedzią na zgłaszane potrzeby doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół województwa pomorskiego. Efekty wypracowanych modeli programów realizacji WSDZ dla szkół podstawowych i BS I st. zostaną udostępnione doradcom/liderom doradztwa zawodowego działającym w powiatowych sieciach doradców zawodowych.

 IMG 2257  03.10.2018
 IMG 2193  20180922 105942
 20180922 123619  20180922 124433
 20180922 122753  IMG 2201
 20180922 134937  20180922 134914

grupa

(fot. J. Bryłka, K. Chojecka)