W dniu 18 września odbyło się spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, w którym uczestniczyli doradcy/liderzy doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania była pani Dominika Kułygin przedstawicielka pracodawcy Geoban S.A. oddz. w Polsce (dział HR) oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku pan Marek Nowicki – Koordynator zadań kuratora oświaty na terenie województwa pomorskiego (obszar koordynacji Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne). Gościem specjalnym spotkania była koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych pani Dorota Derheld oraz pani Janina Liedtke – Szymczak nauczycielka przedmiotów zawodowych, laureatka plebiscytu ,,Nauczyciel na medal 2018’’ w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka spotkania dotyczyła obszarów współpracy szkół z pracodawcami, znajomości przepisów prawa oświatowego i praktycznych informacji dotyczących prawidłowej realizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi działaniami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ oraz 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizacje i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’. Doradcom/liderom doradztwa zawodowego przedstawiono kalendarz wydarzeń w obszarach doradztwa zawodowego (szkolenia, seminaria, konferencje), które zostały zrealizowane lub odbędą się w najbliższym czasie. Wprowadzeniem do tematyki przepisów prawa oświatowego była prezentacja pani Katarzyny Chojeckiej (powiatowego doradcy zawodowego), która zapoznała uczestników z najnowszym rozporządzeniem MEN z 16 VIII 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz wcześniejszymi przepisami prawa (ustaw i rozporządzeń) zobowiązującymi szkoły do realizacji zadań w ramach WSDZ. Pogłębione informacje dotyczące przepisów prawa oświatowego w tym umocowania doradztwa zawodowego w szkole (także kształcenia zawodowego) przybliżył pan Marek Nowicki, który jednocześnie odpowiadał na pojawiające się pytania. Uczestnikom spotkania przedstawiono możliwe ścieżki kształcenia uczniów w różnych zawodach, oraz zasygnalizowano planowane zmiany w zakresie kształcenia zawodowego. Celem poznania praktycznej strony realizacji doradztwa zawodowego doradcy/liderzy doradztwa zawodowego wykonali kilka ćwiczeń ułatwiających budowę/modyfikację WSDZ i Programu realizacji WSDZ na rok szkolny 2018/2019 ze szczególnym naciskiem na współpracę szkół z rodzicami uczniów i lokalnymi pracodawcami. Tematykę możliwego zakresu współpracy szkół z pracodawcami przybliżyła uczestnikom pani Dominika Kułygin, która w bardzo interesujący sposób opowiedziała o początkach współpracy firmy GEOBAN S.A  z Gdyni z ZSOiO z Pruszcza Gd., podkreśliła znaczenie świadomości pracodawcy w zakresie korzyści wsparcia szkoły kształcącej przyszłe kadry (w tym przypadku to uczniowie kierunku Technik Ekonomista). Geoban S.A. w ramach współpracy realizuje wizyty studyjne dla uczniów, staże, konkurs dla uczniów, szkolenie kadr, lekcje jęz. obcego/branżowego słownictwa w szkole Warto podkreślić, że ta współpraca poszerzyła swój zasięg także poza działania projektowe. Wszyscy uczestnicy spotkania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego otrzymali materiały szkoleniowe (edukacyjne) dotyczące WSDZ oraz materiały upominkowe od firmy GEOBAN S.A, z Gdyni.

 1 IMG 3802  2 IMG 3818
 3 IMG 3821  1 29.10.2018
 20180918 094315  20180918 101702
 20180918 104201  20180918 114306
 20180918 114301  20180918 115442
 20180918 113828  20180918 132308
 5 IMG 3796  6 IMG 3817
 20180918 123644  20180918 114434
 7 IMG 3808  8 IMG 3826
 20180918 130001  20180918 125958