Po raz kolejny odbyło się spotkanie PSDZ, w którym uczestniczyli szkolni doradcy zawodowi i liderzy szkolnego doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania były p. Dorota Derheld – koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz p. Renata Dankowska – właścicielka firmy PROGRA z Gdańska oraz p. Iwona Sabała -doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kultury w Pruszczu Gd. W ramach spotkania poruszono tematykę praktycznej strony realizacji zajęć ramowych z doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach Powiatu Gdańskiego oraz omówiono problematykę właściwej diagnozy potrzeb szkoły i poszczególnych klas w zakresie doradztwa zawodowego (w tym współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami). Uczestnicy spotkania dokonali podziału zadań stawianych szkolnemu doradcy zawodowego w oparciu o przepisy prawa oświatowego (ustawy i rozporządzenia), które szczegółowo były omawiane na wcześniejszym spotkaniu PSDZ.

Uczestnicy spotkania podzielili się problemami napotykanymi w szkołach, które utrudniają realizację zadań stawianych szkolnemu doradztwu zawodowemu. Doradcy zawodowi/liderzy szkolnego doradztwa zawodowego zajęli się też tematyką zmian w kształceniu zawodowym, oraz budowania marki zawodu doradcy zawodowego, a także sposobami informowania uczniów, młodzieży i rodziców o korzyściach płynących z doradztwa zawodowego realizowanego już na poziomach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół kształcenia ogólnego i zawodowego.

Istotnym elementem spotkania było przedstawienie postępów w realizacji projektów 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ oraz 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego’’.

Kolejny termin spotkania PSDZ ustalono na 22 listopada 2018 r.

 NR1  20181023 120450
 20181023 110035  20181023 115132
 20181023 112723  20181023 112628
 20181023 112613  foto 2
 next 3  next 2
 20181023 124755  20181023 124750
 20181023 121805 20181023 110035

next 5

 zadania  zasoby

/tekst K. Chojecka, fot. I. Wrycza/