W ramach realizacji działań  projektowych z doradztwa zawodowego 19 XI 2018 r. uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie Technik Logistyk - pod opieką nauczyciela kształcenia zawodowego p. Krzysztofa Niecko i powiatowego doradcy zawodowego p. Katarzyny Chojeckiej - uczestniczyli w warsztatach ,,Architektura kariery – zaplanuj swoją przyszłość w oparciu o talenty’’ w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. W trakcie warsztatów, które prowadziły p. Anna Kwiecińska (doradca zawodowy) oraz p. Anna Kociuba (stażysta), uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego, wykonali ćwiczenia motywujące do określania swoich mocnych stron i wyłaniających się z nich talentów. Warsztaty były okazją wykonania testu samooceny pozwalającego ocenić zgodność typu własnej osobowości z wymaganiami wybranego zawodu co ułatwia ocenę w jakim stopniu konkretny zawód odpowiada danej osobie i czy nadaje się ona do środowiska pracy, w którym wybrany zawód jest wykonywany i jednocześnie pozwala na sprawdzenie czy praca w konkretnym środowisku będzie zaspokajała dążenia i cele danej osoby. Uczniowie pracowali na kostkach historii Cubs Story, Kartach Dixit, wykonali też ćwiczenie ,,Ja w oczach innych’’ pozwalające na bardziej świadome postrzeganie siebie. Prowadzące warsztaty przedstawiły też uczniom w jaki sposób pracuje ludzki mózg, w kontekście łatwości postrzegania świata obrazem lub słowem pisanym. Ćwiczenie  ,,Prawa półkula kontra lewa półkula” pozwoliło uczniom poznać technikę szybszego przyswajania wiedzy. Liczne dyskusje, wspólna realizacja zadań podczas warsztatów niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu kompetencji społecznych uczniów.

20181118 123317   20181118 123327
 20181118 130555  20181118 133557
 1 17.12.18  2 17.12.18
20181118 133840  20181118 141040 

(tekst i fot. K. Chojecka)