Realizacja Targów Edukacji i Pracy ,, Nauka i praca drogą do sukcesu” w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w dniu 28 listopada 2018 roku przyczyniła się do podniesienia jakości usług doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w szkołach Powiatu Gdańskiego. Organizatorem wydarzenia było MCK w Pruszczu Gdańskim we współpracy z CEiPM z Gdańska oraz MCIZ  Hufiec Pracy z Gdańska. Patronat nad targami objęło Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Burmistrz Pruszcz Gd., CKiS w Pruszczu Gd. oraz telewizja Północna TV, a także portal Internetowy pruszcz.com .

W targach uczestniczyli: pracodawca Poczta Polska S.A. oraz  Sopocka Szkoła Wyższa - współpracujący ze szkołą w ramach projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”. W targach udział wzięli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Centrum Języków Obcych Moose , Solid Security, restauracje McDonald’s, KFC, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, TEB Edukacja, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Gdańska Szkoła Wyższa.

Udział w targach umożliwił uczniom nawiązanie kontaktu z lokalnymi pracodawcami, zapoznanie się z wolnymi stanowiskami pracy, poznanie zapotrzebowania pracodawców na pracowników z określonymi kompetencjami. Jednocześnie młodzieży zaprezentowano aktualną ofertę szkół wyższych i uczelni. Wartością wydarzenia była możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z MCK w Pruszczu Gdańskim. W targach uczestniczyła także p. Janina Liedtke -Szymczak (kierownik szkolenia praktycznego) oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z ZSOiO w Pruszczu Gd. a także powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka. Młodzież wykazała duże zainteresowanie prezentowanymi ofertami edukacyjnymi i ofertami pracy na czas ferii zimowych. Osoby poszukujące pracy zapoznały się z ofertami pracy w kraju i za granicą. Wystawcy mieli okazję promocji swoich firm i zakresu działalności oraz pozyskanie nowych pracowników.

20181128 102953

 101 17.12.18 102 17.12.18 
 103 17.12.18  104 17.12.18
 105 17.12.18  106 17.12.18
 107 17.12.18  108 17.12.18
 20181128 102620  20181128 102922
 109 17.12.18  110 17.12.18
 20181128 102507  20181128 101404

(tekst K. Chojecka, fot. K. Chojecka, I. Wrycza)