Zaproszenie na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 18 września 2018 r.

godz. 9.00-14.30

Sala Konferencyjna

siedziba Starostwa Powiatowego

 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16

Zapraszamy doradców/liderów/koordynatorów doradztwa zawodowego oraz osoby działające na rzecz doradztwa zawodowego na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

W programie:

  1. Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

Spotkanie z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pan Marek Nowicki – Koordynator zadań kuratora oświaty na terenie województwa pomorskiego – obszar koordynacji Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne

  1. Pracodawca przyjazny edukacji szkolnej

Spotkanie z przedstawicielem pracodawcy  Geoban S.A. oddział w Polsce

Pani Dominka Kułygin - dział HR

  1. Realizacja doradztwa zawodowego w szkole

Szkolenie warsztatowe – praca na materiałach

- WSDZ tworzenie/modyfikacja, dokumentacja/realizacja

-  Program realizacji WSDZ na rok szkolny 2018/2019  

- Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego  

- Zadania doradcy zawodowego

                                                                                            

Proszę o potwierdzanie udziału w spotkaniu drogą mailową na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie/sms tel. 534 099 287

 

 

W ramach działań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych w dniu 5 czerwca 2018 roku doradcy zawodowi i liderzy doradztwa zawodowego uczestniczyli między innymi w szkoleniu warsztatowym, zrealizowanym we współpracy Powiatu Gdańskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach pilotażu akcji "Doradź mądrze" realizowanej przez Wojewódzki Urząd  Pracy w Gdańsku na rzecz szerokiego środowiska doradców zawodowych.

Interesującą formę zajęć ,,Zbuduj swój profesjonalny wizerunek zawodowy w dokumentach aplikacyjnych” przeprowadziła p. Iwona Piotrowska – doradca zawodowy w/w instytucji, która szczegółowo omówiła uczestnikom aspekty techniczne i wizualne konstruowania dokumentów aplikacyjnych, będących ,,osobistym narzędziem marketingowym pomocnym w poszukiwaniu zatrudnienia i dokonywaniu autoprezentacji”. Spojrzenie na dokumenty aplikacyjne (kandydata do pracy na konkretne stanowisko) z perspektywy osoby rekrutującej dla pracodawcy - poprzez pracę z realnymi ogłoszeniami i dokumentami CV oraz listem motywacyjnym – poszerzyło i  uaktualniło posiadaną wiedzę doradców zawodowych i liderów doradztwa zawodowego. Dbałość o wizerunek zawodowy była kolejnym elementem szkolenia, ponieważ znajomość zasad kreowania własnej, indywidualnej marki pracownika w znaczący sposób przyczynia się do znajdowania satysfakcjonującej pracy poprzez szybsze zainteresowanie pracodawcy swoją kandydaturą. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia kilku filmów z procesów rekrutacyjnych (w tym ,,5 zasad dobrego CV”; ,,Personal branding – czyli video CV”), a także filmu ukazującego różnice w postrzeganiu siebie osobiście i przez inne osoby. Prowadząca warsztaty przepracowała z uczestnikami trzy modele kompetencji jakie standardowo przypisujemy konkretnym zawodom na wybranych przykładach.

Doradcy zawodowi i liderzy doradztwa zawodowego przepracowali w formie warsztatowej (poprzez pracę z obrazem, metaforą) elementy składowe WSDZ, hierarchię wartości jakimi kierują się realizując swoje zadania zawodowe a także omówili definicję efektywnej współpracy w ramach zadań zawodowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z narzędziami pomocnymi w realizacji doradztwa zawodowego m.in. Karty Dixit, Kolory Metafory, Koło Wartości a także branżowym dla doradców zawodowych kwartalnikiem Doradca Kariery, w którego treściach umieszcza się informacje (badania, analizy, trendy) z rynku pracy i edukacji, oraz szeroko omawia perspektywę także szkolnego doradztwa zawodowego.

W ramach dyskusji poruszono temat projektu rozporządzenia dotyczącego doradztwa zawodowego oraz dostępności do efektów projektu realizowanego przez ORE ,,Efektywne doradztwo edukacyjno – zawodowe’’. Uczestników poinformowano o planowanych szkoleniach rad pedagogicznych (dotyczących realizacji doradztwa zawodowego) przez przeszkolonych w tym zakresie trenerów ORE.

Uczestnicy spotkania dziękują p. Iwonie Piotrowskiej za zrealizowanie wysokiej jakości szkolenia, z zastosowaniem wielu aktywnych metod i narzędzi przekazu  oraz przyjazną atmosferę spotkania.

 1  2
 3  4
 5  6
 7  8
 9  10
 11  12a
 13  14a

 

 

godz. 9.00-14.30

Sala Konferencyjna

siedziba Starostwa Powiatowego

 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16

Zapraszamy doradców/liderów doradztwa zawodowego oraz osoby działające na rzecz doradztwa zawodowego na spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

W programie spotkania:

  1. Szkolenie warsztatowe ,,Doradź mądrze”– realizator Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, p. Iwona Piotrowska (doradca zawodowy)
  2. Szkolne Doradztwo Zawodowe – prezentacja działań, p. Agnieszka Kustosz (doradca zawodowy)
  3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego.

      Projekt ORE ,,Efektywne doradztwo edukacyjno – zawodowe” – efekty projektu.

      WSDZ – metodą wizualizacyjną.

      Rozbudowa warsztatu doradcy zawodowego – pomocne narzędzia.

      p. Katarzyna Chojecka (powiatowy doradca zawodowy)

 

Proszę o potwierdzanie udziału w spotkaniu drogą mailową na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie/sms tel. 534 099 287

 

 

Tradycyjnie w ramach XII Targów Szkół Ponadgimnazjalnych w ZSO NR1 w Pruszczu Gdańskim w dniu 23 kwietnia 2018r. uczniowie szkół kształcenia zawodowego objętych działaniami projektu ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” w ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w Rusocinie zaprezentowali ofertę edukacyjną swoich szkół dla młodzieży z III i II klas gimnazjalnych stojących jeszcze przed wyborem swojej dalszej ścieżki kształcenia w tym wyboru zawodu. Zaproszenie dyrekcji ZSO NR1 do udziału w XII Targach Szkół Ponadgimnazjalnych przyjęli przedstawiciele 28 szkół, (z Rusocina, Pruszcza Gd., Gdańska, Malborka, Tczewa, Sopotu, Bolesławowa, Gdyni) oraz Cech Rzemiosł Różnych i Młodzieżowe Centrum Kariery. Uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się i porównać ofertę wielu szkół, skorzystać z możliwości rozmowy z p. Barbarą Szymańską  - wojewódzkim konsultantem ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego a także p. Katarzyną Chojecką - powiatowym doradcą zawodowym. Udział w targach wraz z uczniami swojej szkoły wzięła p. Agnieszka Kustosz – doradca zawodowy z ZS NR 2 w Pruszczu Gdańskiego, która z dużym zaangażowaniem wspiera wybory zawodowe podopiecznych.

Stanowiska ekspozycyjne Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z Rusocina oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących z Pruszcza Gdańskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Szeroką informację o nowych kierunkach kształcenia w tych szkołach - technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista - można było uzyskać zarówno od uczniów już kształcących się w danym zawodzie, jak i nauczycieli w/w szkół , a także u powiatowego doradcy zawodowego.

Ciekawa oferta edukacyjna szkół Powiatu Gdańskiego, w tym wsparcie projektu unijnego (nowoczesne pracownie, kursy/szkolenia, staże, wyjazdy studyjne, współpraca z pracodawcami) dla zawodów Technik Mechatronik, Technik Logistyk i Technik Ekonomista przyczyniła się wzrostu zainteresowania edukacją w tych szkołach. Uczestnicy Targów zarówno uczniowie jak i nauczyciele doceniając wsparcie pracodawcy Geoban S.A. Oddz. w Polsce dla kierunku kształcenia Technik Ekonomista przekazywali pozdrowienia dla dyrekcji i pracowników tej firmy ,, dziękujemy za wspieranie szkół, za dbanie o rozwój młodych pokoleń”.  Organizacja XII Targów Szkół Ponadgimnazjalnych niewątpliwie świadczy o wysokiej świadomości roli doradztwa zawodowego wśród kadry ZSO NR 1 ze szczególnym podkreśleniem aktywności liderów doradztwa zawodowego tej placówki p. Izabeli Wójkowskiej i p. Alicji Bresa.

 IMG 20180423 102825  20180423 092421
 31180305 2164600163768170 8706615847060764734 n  PART 1524496956368
 30425582 2164600860434767 3253505219274856252 o  20180423 114317
 2a  3a
 20180423 102111  20180423 105141
 IMG 20180423 102857  20180423 103233
 PART 1524497058562  4a
 20180423 104921  20180423 112801
 20180423 103811  20180423 104325
 5a  31232626 2164599940434859 1287033409919723499 n
 11a
 12a
 13a  14a
 20180423 100920  1

W dniu 18 IV 2018 roku uczniowie z ZSR CKP w Rusocinie oraz z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ich nauczyciele i opiekunowie oraz powiatowy doradca zawodowy uczestniczyli w Metropolitalnych Targach Pracy w Gdańsku. Uczniowie 6 klas, którzy kształcą się w zawodach objętych wsparciem projektu ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim” (technik mechatronik, technik logistyk, technik ekonomista)mieli okazję uczestniczyć w debacie ,, Przedsiębiorczość – odkryć talent w sobie”; warsztatach: ,,O co chodzi w życiu”, ,,Savoir vivre na co dzień i w biznesie” oraz wzięli udział w Interaktywnym Turnieju Przedsiębiorczym”.  Warsztaty dedykowane uczniom realizowane były przez doradców zawodowych z Centrum Rozwoju Talentów, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz wykładowca, nauczyciel etyki Uniwersytetu SWPS i Centrum Rozwoju JUMP. Ponadto młodzież mogła w ciekawy i kreatywny sposób dowiedzieć się w jakim kierunku zmierza rozwój technologii, jak rozwijać zawodowe talenty a także jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Strefa gamifikacji oraz rozwoju (nowoczesne cyfrowe narzędzia – aplikacje, roboty, gry symulacyjne) cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Dla uczestników Metropolitalnych Targów Pracy w Gdańsku przygotowano stoisko ,,Power 2 Work”(możliwość wykonania testów preferencji zawodowych, poznania najbardziej poszukiwanych zawodów w woj. pomorskim, ofert pracy sezonowej dla młodzieży). Młodzież miała możliwość zrobienia nieodpłatnego zdjęcia do cv, biznesowego i konsultacji z doradcami zawodowymi, w Strefie Przedsiębiorczości przedstawiano szczegółowe informacje dotyczące zakładania własnej firmy (Starter Gdański, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości). Cennym doświadczeniem był dla uczniów bezpośredni kontakt z ofertą zatrudnieniową pracodawców, którzy w hali wystawienniczej przy swoich stoiskach chętnie rozmawiali z uczniami, dzielili się ulotkami i firmowymi gadżetami zachęcając młodzież do odwiedzenia ich zakładów. Metropolitalne Targi Pracy Pomorza organizowane były przez Gdański Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ich forma organizacyjna (bogata oferta edukacyjna, wielobranżowość firm) stanowiła kolejne, cenne przygotowanie uczniów do świadomego, lepszego startu na rynku pracy, w tym zainteresowania wyborem miejsca atrakcyjnej praktyki oraz ciekawego, rozwijającego zawodowo stażu jeszcze przed zakończeniem edukacji szkolnej.

 

 20180418 132643  20180418 114713 1
 20180418 133838  20180418 115722
 20180418 121741 1  20180418 121944
 20180418 113715 1  20180418 113738 1
 20180418 113920 1  20180418 123613 1
 11  22
 9  3
 20180418 131459  20180418 110855
 20180418 140611  20180418 111339 1