23 luty 2017 - Spotkanie doradców/liderów doradztwa zawodowego

szkół Powiatu Gdańskiego


W ramach działań zintegrowanego projektu edukacyjnego w Powiecie Gdańskim powstała Powiatowa Sieć Doradców Zawodowych, która będzie działać w strukturach budowanego regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

Integracja środowiska osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym umożliwi lepszą koordynację działań podejmowanych w szkołach w zakresie planowania i realizacji zadań wspierających uczniów w preorientacji/orientacji zawodowej oraz w procesie ich edukacyjno-zawodowych wyborów.

Na pierwsze spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych zostały zaproszone osoby wskazane przez dyrektorów szkół Powiatu Gdańskiego, pełniące zadania doradców zawodowych/liderów doradztwa zawodowego.

 

dora zaw 1 dora zaw 2
 dora zaw 3 dora zaw 4
 
   

 

Podstawowym celem pierwszego spotkania było wzajemne poznanie się doradców/liderów doradztwa zawodowego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz przedstawienie im podejmowanych działań w zakresie tworzenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego oraz celowości stworzenia Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do zaprezentowania realizowanych w poszczególnych szkołach zadań z zakresu doradztwa zawodowego (formy, metody, techniki, narzędzia).

Doradcy zawodowi p. Halina Solska (ZSR CKP Rusocin) oraz p. Anna Miotke (ZSOiO Pruszcz Gdański) przedstawiły także szeroką ofertę edukacyjną swoich szkół (realizowane kierunki kształcenia w każdej ze szkół) oraz przekazały pozostałym uczestnikom spotkania plakaty i ulotki zachęcające uczniów do podejmowania dalszej edukacji w lokalnych szkołach.

Doradcy zawodowi/liderzy doradztwa zawodowego zostali zapoznani ze szczegółowymi informacjami dotyczącym realizacji zintegrowanego projektu 3.3.1 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" i 4.1 "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim wspierającego trzy zawody: technik mechatronik (ZSR CKP w Rusocinie), technik logistyk i technik ekonomista (ZSOiO Pruszcz Gdański).

IMG 9399 IMG 9400

 

W ramach spotkania uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu tworzenia, modyfikacji i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (podstawy prawne, założenia systemu, plan realizacji, dokumentacja zrealizowanych działań).

Doradca zawodowy z ZSR CKP w Rusocinie (jednej ze szkół objętych wsparciem zintegrowanego projektu edukacyjnego) p. Halina Solska zaprezentowała i udostępniła swój autorski program WSDZ realizowany w szkole we współpracy z dyrekcją i gronem nauczycielskim, instytucjami rynku pracy oraz innymi szkołami.

Podczas spotkania podkreślono, że promowanie aktywności szkoły w zakresie podejmowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego stanowi narzędzie promowania szkoły towarzyszącej i wspierającej uczniów w procesie dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia (w tym wyboru zawodu).

W części warsztatowej spotkania uczestnicy opracowali i omówili:

  • konieczność nawiązania współpracy sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego z instytucjami/placówkami realizującymi działania z zakresu rynku pracy i rynku edukacji
  • obszar działań szkół mogących tworzyć katalog dobrych praktyk w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
  • zakres możliwej i pożądanej współpracy szkół z pracodawcami,
IMG 9408 IMG 9407
IMG 9413 IMG 9412

 

Istotną częścią spotkania było określenie:

  • tematów kolejnych spotkań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych
  • dostrzeganych celów i korzyści jakie można osiągnąć dzięki funkcjonowaniu lokalnych sieci współpracy doradztwa edukacyjno- zawodowego

Uczestnicy uzgodnili kolejny termin spotkania na dzień 23 marca 2017