W ramach wizyt studyjnych, uczestnicy projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego’’ kształcący się w zawodach Technik Ekonomista i Technik Logistyk w ZSOiO w Pruszczu Gd. mieli okazję zwiedzić gmach budynku TVP w Warszawie.

Resized 20191115 133342

Młodzież obejrzała studia telewizyjne, poznała m.in. kulisy programów ,,Pytanie na śniadanie’’ i ,,Jaka to melodia.’’ Uczniowie zwiedzili pomieszczenia reżyserskie, pracownie dekoracji. Logistyka procesów produkcyjnych i koszty ich realizacji były tematami najczęściej zadawanych pytań. Przewodnik wycieczek po TVP przekazywał informacje o ilości zaangażowanych osób, o zawodach jakie wykonują, dostarczanych i wykorzystywanych elementach dekoracji, sprzętów technicznych.

Resized 20191115 124508
Resized 20191115 125535
Resized 20191115 124251 Resized 20191115 131619

Uczniowie z uwagą obserwowali sprawną organizację pracy osób realizujących swoje zadania zawodowe podczas nagrywania programów. Czasami prawie 100 pracowników bierze udział w jednym nagraniu, dodatkowo udział publiczności stawia wysokie wymagania reżyserowi programu. Uczniowie mieli okazję poznać naturalne środowisko pracy, w którym ekonomia i logistyka odgrywa bardzo dużą rolę.

/Tekst K. Chojecka, zdjęcia udostępnione przez uczniów/uczestników wyjazdu/

Podnoszenie wiedzy z zakresu pneumatyki, hydrauliki, elektryki i elektroniki , poznanie najnowocześniejszych technologii mechatronicznych, innowacyjnych technologii stosowanych w rolnictwie precyzyjnym stanowiło cel wyjazdu uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik na XXI Międzynarodową wystawę AGRO SHOW 2019. Uczniowie w mniejszych grupach, zwiedzali stoiska wystawiennicze producentów, mogli uczestniczyć w konkursach, prelekcjach. Uczniowie pod opieką dyrekcji ZSR CKP Z Rusocina, kierownika kształcenia praktycznego, nauczycieli wychowawców klas oraz powiatowego doradcy zawodowego poznawali tajniki nowoczesnego sprzętu stosowanego w rolnictwie precyzyjnym. Producenci i wystawcy znanych światowych marek, chętnie udzielali informacji uczniom, niejednokrotnie pozwalając na bezpośrednią eksplorację wystawianego sprzętu, tudzież pozyskanie materiałów z zakresu wiedzy zawodowej technika mechatronika. Nauczyciele pozyskali kontakty do firm zainteresowanych udziałem młodzieży w wizytach studyjnych, w ich zakładach produkcyjnych. Kilkugodzinne zwiedzanie wystawy z 800 wystawców ze 120 firm to duża dawka informacji dla młodzieży i ich nauczycieli kształcenia zawodowego. Udział w wystawie stanowił dla uczniów możliwość podnoszenia swoich kompetencji społecznych. Nawiązywanie kontaktów branżowych, znajomość słownictwa branżowego, budzące się zaciekawienie i motywacja do nabywania nowej wiedzy , to niewątpliwie poszerzenie horyzontów i możliwości zawodowych uczniów, a tym samym pozytywny aspekt realizowanej formy doradztwa zawodowego w projekcie 3.3.1 ,,Podniesienie jakości doradztwa zawodowego w Powiecie Gdańskim.’’

2019 09 20 14.08.05 20190920 102124
20190920 100238 20190920 100554

20190920 101040

20190920 100008
20190920 111205 2019 09 20 14.03.39
20190920 121742 20190920 105615
20190920 104406 20190920 100815
20190920 112618 20190920 125659
20190920 125349

20190920 125357

IMG 20190920 102208 IMG 20190920 105217
20190920 095741 2019 09 20 14.09.45
20190920 094220  

/tekst K. Chojecka, P. Chylak, zdjęcia K. Chojecka/

Uczniowie kierunku Technik Ekonomista z naszej szkoły, objęci działaniami projektu 3.3.1 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim uczestniczyli w wizycie studyjnej w Santander Global Operations S.A. w Gdyni. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w kilku działach banku o międzynarodowym zasięgu działania. W realizację wizyty zaangażowano wielu pracowników, którzy przekazali uczniom podstawy zadań stanowiskowych oraz zapoznali ich z programami na jakich opierają się procesy bankowe. Istotne informacje dotyczące niezbędnych kompetencji zawodowych, w tym kompetencji społecznych zostały poparte konkretnymi przykładami w czasie trzygodzinnej wizyty studyjnej. Wszyscy uczniowie otrzymali sporą dawkę wiedzy zawodowej a także przydatne upominki. Z profesjonalnie przygotowanej wizyty studyjnej uczniowie przywieźli także prezent dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, otrzymali bowiem kolejne doposażenie Pracowni Doradztwa Zawodowego. Santander Global Operations S.A. jest jednym z pracodawców, którzy wspierają edukację kierunku kształcenia Technik Ekonomista w ZSOiO już od kilku lat, realizując nie tylko wizyty studyjne ale także przyjmując uczniów na praktyki zawodowe i staże.

20190624 102727 20190624 115728
20190624 114639 20190624 115826
20190624 121221 20190624 124959
20190624 125539 20190624 125557

FA SANTANDER GLOBAL OPERATIONS EV NEG RGB

/tekst i fotografie K. Chojecka/

Dnia 4 IV 2019 r. uczniowie i ich opiekunowie z ZSOiO w Pruszczu Gd. wzięli udział w wizycie studyjnej w firmie Stadler Polska Sp. z o.o. w Siedlcach. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia dużej firmy produkującej pojazdy szynowe. Zakład produkcyjny w Siedlcach należy do grupy Stadler Rail, będącej wiodącym, światowym producentem pojazdów z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Firma w Siedlcach dostarcza pojazdy szynowe przewoźnikom z całej Polski i całej Europy. Uczniowie zobaczyli linię produkcyjną, gdzie powstają pojazdy oraz dużo dowiedzieli się o logistyce idei powstawania modułowej koncepcji budowy pojazdów, która ułatwia odbiorcom/przewoźnikom w razie potrzeby powiększanie posiadanej floty np. o dodatkowe wagony, dzięki czemu przewoźnik ma zapewnione wymierne korzyści ekonomiczne.

Firma Stadler Polska Sp. z o.o. zatrudnia 500 wykwalifikowanych pracowników, w ramach swej działalności realizuje również usługi w zakresie utrzymania taboru dla przewoźników, oraz zapewnia długoletnie utrzymanie techniczne zakupionych u niej pojazdów. Wiedza wyniesiona z wizyty (zrealizowanej w ramach działań projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim’’) u pracodawcy poszerzyła horyzonty wiedzy zawodowej zarówno uczniów kierunku kształcenia Technik Logistyk jak i ich nauczycieli.

Resized 20190404 144141 8169 1 Resized 20190404 144146 3417
Resized 20190404 144217 2252 Resized 20190404 144344 3141

/tekst K. Chojecka; fotografie J. Liedtke – Szymczak/

W ramach wizyt studyjnych uczniowie ZSOiO klasa II TL wraz z dyr. P. Anną Miotke oraz doradcą zawodowym p. Katarzyną Chojecką uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie PROMAG S.A. w Poznaniu. Merytoryczne przygotowanie programu wizyty i profesjonalnie jej przeprowadzenie przez p. Artura Łowigusa (specjalisty ds. marktingu) umożliwiło uczniom poznanie prężnej firmy, produkującej nowoczesne systemy intralogistyczne. Uczniowie gościli w części pokazowej firmy ,,showroomie’’, dzięki czemu zobaczyli w jaki sposób można efektywnie zagospodarować przestrzeń magazynową, jak podnosić wydajność i jakość procesów magazynowych, dowiedzieli się jak usprawniać przepływ towarów i racjonalizować koszty logistyczne przy wzroście jakości bezpieczeństwa pracy. Przedstawiciel firmy zaprezentował i omówił działania urządzeń znajdujących się w showroomie – Magazynie Przyszłości. Uczniowie zobaczyli kilka rodzajów wózków widłowych, mieli okazje poznać pracę operatora na symulatorze wózka widłowego. Zaciekawienie uczniów wzbudziło także specjalistyczne, skomputeryzowane i monitorowane kamerą stanowiska kontroli pakowania towarów. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wizyty studyjnej przyglądali się profesjonalnemu zapleczu konstrukcyjno – projektowemu w pełni zautomatyzowanej linii transportu, paletyzacji i składowania w magazynie. Młodzież uczestnicząca w quizie wiedzy o branży logistycznej, została nagrodzona upominkami od pracodawcy. Możliwość obejrzenia ekspozycji centrum techniki magazynowej  ekspozycją mulitimedialną poszerzyło wiedzę uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

 20190322 114652 20190322 115450 1
20190322 115550 20190322 115711 1
20190322 115754 1 20190322 115852 1
20190322 115905 20190322 120114 1
20190322 120658 20190322 122133 1
20190322 122758 20190322 124346
20190322 130928 20190322 130956
20190322 131143 20190322 132755
20190322 132905 20190322 132949
20190322 145503 20190322 150620 1

/tekst i fotografie Katarzyna Chojecka/

 

Dnia 19.03.2019 r. uczniowie klasa I Technik Logistyk uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim". Wzięło w niej udział 23 uczniów i dwóch nauczycieli ZSOiO z Pruszcza Gd. - kierownik wyjazdu studyjnego p. Andrzej Dopka i opiekun p.Anna Urbaniak-Kubska.

Celem wizyty studyjnej było poznanie procesów logistycznych związanych z utylizacją odpadów komunalnych w Gdańsku. Przedstawiciel pracodawcy Inspektor ds. promocji p. Oliwia Wołosiuk przedstawiła historię i plan rozwoju firmy, która zatrudnia 250 pracowników, przyjmuje 240 000 ton odpadów rocznie od ponad 500 000 mieszkańców Gdańska i 8 okolicznych gmin tj. 400 kg odpadów rocznie od osoby. Zakład funkcjonuje od 1971 r. W 2009 r. otrzymał dofinansowanie z UE na sortownię i kompostownię. W 2019 r. zostanie uruchomiona kompostownia hermetyczna. Natomiast w 2022 r. spalarnia (Port Czystej Energii). Na terenie zakładu utylizacyjnego znajdują się kwatery zrekultywowane obsiane trawą ze studniami z których pozyskuje się metan CH4 wykorzystywany do produkcji energii i ciepła z biogazu przez elektrownię, co pozwala na samowystarczalność energetyczną firmy.

Kolejnym punktem programu był film o utylizacji odpadów. Wszystkie odpady są sortowane na papier, metale, plastik, odpady biodegradowalne (komposty) i pozostałe. Dalsze prace idą w kierunku wykorzystania odpadów jako paliwo alternatywne. Jedna czwarta tj. 25% całkowitej przetworzonej masy jest składowana. Dąży się do dalszej redukcji masy tj. do 10%.

Na filmie pan Michał Dzioba Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przedstawił sortownię, kompostownię i recykling. Odzysk wynosi 50% cennych odpadów do przerobu tj. opakowania papierowe, plastikowe i szklane. Planuje się zwiększenie segregacji frakcji odpadów na osobę rocznie:

(papieru do 15 kg, szkła do 10 kg, plastiku do 16 kg, materiału biodegradowalnego - trawa, liście, jedzenie - do 120 kg). W kompostowni hermetycznej będą założone biofiltry, które oczyszczają wyziewy gazowe w 98%. Dodatkowo odciek poddawany jest oczyszczaniu w podczyszczalni ścieków i odwróconej osmozie. Azbest (eternit) składowany jest w specjalnej kwaterze.

PSZOK – punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje do 2 ton odpadów niebezpiecznych rocznie od mieszkańca tj. baterie , tonery, leki, farby, oleje i inne.

Uczniowie poznali ,,Program zero odpadów’’ polegający na  ograniczeniu odpadów do minimum (odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, dobrze oddzielaj, kompostuj odpady).

Następnie pani inspektor ds. promocji Oliwia Wołosiuk  oprowadziła uczniów po całej sortowni. Młodzież zapoznała się z technologią sortowania śmieci. Obejrzała boksy w których składuje się odpady, halę sortowni z taśmociągami, stanowisko logistyczne czuwające nad bhp i prawidłowym przebiegiem segregacji odpadów w  zakładzie (ciągły monitoring), boksy z frakcjami odzyskanych surowców wtórnych, komposty przeznaczone pod zieleń miejską (zakładane trawniki) i zrekultywowaną hałdę wysypiskową. W zakładzie znajduje się woliera z sokołami i sowami, które odstraszają mewy i inne ptaki ściągające na wysypisko.

Dzięki wizycie studyjnej uczniowie poznali procesy logistyczne w zakładzie utylizacyjnym. Cel wizyty studyjnej został osiągnięty.

IMG 20190319 105034 IMG 20190319 114814 IMG 20190319 115633
received 297522494260278 received 341760229774769 received 398449040983643
IMG 20190319 113146 received 416535625762438

/tekst i fotografie Andrzej Dopka/

W ramach działań projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’ uczniowie klas I – II – III uczący się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Poznańskich Moto Show 2019.

Dyrektor szkoły p. Marek Urbanek i kierownik kształcenia praktycznego p. Piotr Chylak  wskazują na szeroki wydźwięk edukacyjny tego wyjazdu.

 ,,Targi te są największą imprezą tego typu w Europie Środkowo  - Wschodniej. Uczniowie tym razem mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami mechatronicznymi w samochodach osobowych, ciężarowych, pojazdach sportowych oraz rekreacyjnych’’.

,, Uczniowie zdobyli (poznali) nowe rozwiązania w układach pneumatycznych, układy hydrauliczne w samochodach osobowych, ciężarowych, motocyklach oraz pojazdach sportowych, bardzo rozbudowane układy elektryczne i elektroniczne (napędy hybrydowe oraz elektryczne), mega nowoczesne układy sterowania w w/w pojazdach, układy mechatroniczne związane z bezpieczeństwem biernym i czynnym pojazdów, pojazdy koncepcyjne, układy poprawiające komfort jazdy, narzędzia stosowane do naprawy pojazdów’’.

Całodzienny wyjazd i szeroka gama bodźców edukacyjnych przyczyniła się do podniesienia wiedzy zawodowej oraz wzrostu kompetencji społecznych uczniów i ich nauczycieli.

IMG 20190329 104614

IMG 20190329 110234 IMG 20190329 111046
IMG 20190329 112825 IMG 20190329 120511
IMG 20190329 134203 IMG 20190329 121003

/tekst K. Chojecka, P. Chylak; fotografie udost. ZSOiO Pruszcz Gd./

Z inicjatywy Portu Lotniczego im Lecha Wałęsy w Gdańsku w dniu 18 marca 2019 r. uczniowie uczestniczący w projekcie 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w  Powiecie Gdańskim’’ mieli wyjątkową możliwość zwiedzenia wieży kontroli lotów. W trakcie wizyty studyjnej, w ramach działań doradztwa zawodowego,  uczniowie poznali zasady pracy w Porcie Lotniczym w dziale kontroli lotów a także zasady rekrutacji na stanowiska związane bezpośrednio z naprowadzaniem samolotów. Wiedza związana z procesami logistycznymi i ergonomią pracy codziennej pracowników Portu Lotniczego a także przedstawiony zarys kosztów obsługi w transporcie lotniczym pasażerów i towarów przyczyni się do wzrostu wiedzy zawodowej uczniów, oddziałując na świadomość konieczności posiadania wielu kompetencji.

IMG 4801

/tekst K. Chojecka; fotografia K. Pałasz – Boćkowska/

W dniu 15 marca 2019r. klasa II TE z ZSOiO z Pruszcz Gdańskiego uczestniczyła w warsztatach z obszaru doradztwa zawodowego w Sopockiej Szkole Wyższej. Zajęcia zrealizowano w dwóch blokach warsztatowych ,,Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych’’ i ,, Etyka biznesu’’.

Pierwszy blok warsztatowy poprowadziła mgr Izabela Bednarska, przekazując uczniom wiedzę dotyczącą umiejętności niezbędnych podczas wystąpień publicznych, w tym umiejętność poradzenia sobie z czynnikiem stresu. Drugi blok warsztatowy poprowadził dr. Tomasz Kalinowski, omówił wartości etyczne w życiu człowieka, którymi kierujemy się także w pracy powiązanej z biznesem, podkreślał znaczenie nauki języków obcych ułatwiających komunikację w biznesie.

Udział uczniów i nauczycieli w wizycie warsztatowej na uczelni umożliwił uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi zasadami autoprezentacji, znaczeniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także z koniecznością przestrzegania zasad etyki biznesowej jeśli chcemy odnieść sukces zawodowy i osobisty. Korzystając Dnia Otwartego SSW młodzież mogła również zwiedzić siedzibę uczelni.

DSC02192 DSC02196
DSC02200 DSC02201
DSC02206  logo ssw

/tekst K. Chojecka, fotografie M. Kobierzycka-Rost/

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i technik mechatronik oraz ich nauczyciele i doradcy zawodowi uczestniczyli w warsztatach ,,Profesjonalny wizerunek poszukiwacza pracy’’ zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Warsztaty obejmowały szeroki zakres tematów: branding personalny, istota i siła marki (związane z nią skojarzenia), CV - dokument aplikacyjny, efektywna autoprezentacja, kreatory CV w sieciach (psychologia kolorów, oprogramowanie skanujące oferty pod kątem słów kluczowych), profil zawodowy (opis kandydata, jego kompetencji, osiągnięć, pasji i celu zawodowego). Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach uczących współpracy oraz analizowali kompetencje niezbędne dla wybranego kierunku kształcenia (zawodu) a także zastanawiali się bilansem posiadanych kompetencji oraz sensem planowania ,,Co mam? Co chcę mieć?’’. Doradcy zawodowi pani Iwona Piotrowska i pani Agnieszka Prądzińska - Jędrzejek omówiły konstrukcję CV i listu motywacyjnego na podstawie przykładów, w tym rodzaje umieszczanych zdjęć w CV (fotografia biznesowa, wizerunkowa). Ważną częścią warsztatów była tematyka wpływu na losy zawodowe aktywności młodzieży w sieci – znaczenie świadomego budowania wizerunku własnej osoby, który często bywa konfrontowany z naszym CV przez pracodawcę lub rekrutera. Uczniowie obejrzeli także krótkie filmiki: ,,Jak zbudować dobre CV” (działanie eyetrackera, algorytmy komputerowe ,, 5 zasad dobrego CV’’ oraz kreatywne Video CV. Zrealizowane warsztaty wzbogaciły posiadaną wiedzę uczestników i przyczyniły się do rozwoju ich kompetencji społecznych. Posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu rynku pracy ma kluczowe znaczenie w procesie wyboru odpowiedniej drogi edukacyjno – zawodowej i przyczynia się do efektywnego funkcjonowania w realiach współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

grupa

20181005 110711

 1 7.11.2018  2 7.11.2018
 20181005 123505  20181005 132844
 20181005 132940  20181005 131238
 20181005 131352  20181005 130358
 3 7.11.2018  4 7.11.2018
 20181005 102336  20181005 093127
 20181005 102210  20181005 101523
 20181005 102359  20181005 102238
 20181005 103654  20181005 110421

(fot. K. Chojecka, H. Solska)