Drukuj

W dniu 15 marca 2019r. klasa II TE z ZSOiO z Pruszcz Gdańskiego uczestniczyła w warsztatach z obszaru doradztwa zawodowego w Sopockiej Szkole Wyższej. Zajęcia zrealizowano w dwóch blokach warsztatowych ,,Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych’’ i ,, Etyka biznesu’’.

Pierwszy blok warsztatowy poprowadziła mgr Izabela Bednarska, przekazując uczniom wiedzę dotyczącą umiejętności niezbędnych podczas wystąpień publicznych, w tym umiejętność poradzenia sobie z czynnikiem stresu. Drugi blok warsztatowy poprowadził dr. Tomasz Kalinowski, omówił wartości etyczne w życiu człowieka, którymi kierujemy się także w pracy powiązanej z biznesem, podkreślał znaczenie nauki języków obcych ułatwiających komunikację w biznesie.

Udział uczniów i nauczycieli w wizycie warsztatowej na uczelni umożliwił uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi zasadami autoprezentacji, znaczeniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także z koniecznością przestrzegania zasad etyki biznesowej jeśli chcemy odnieść sukces zawodowy i osobisty. Korzystając Dnia Otwartego SSW młodzież mogła również zwiedzić siedzibę uczelni.

DSC02192 DSC02196
DSC02200 DSC02201
DSC02206  logo ssw

/tekst K. Chojecka, fotografie M. Kobierzycka-Rost/