Drukuj

Uczniowie kierunku Technik Ekonomista z naszej szkoły, objęci działaniami projektu 3.3.1 Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim uczestniczyli w wizycie studyjnej w Santander Global Operations S.A. w Gdyni. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w kilku działach banku o międzynarodowym zasięgu działania. W realizację wizyty zaangażowano wielu pracowników, którzy przekazali uczniom podstawy zadań stanowiskowych oraz zapoznali ich z programami na jakich opierają się procesy bankowe. Istotne informacje dotyczące niezbędnych kompetencji zawodowych, w tym kompetencji społecznych zostały poparte konkretnymi przykładami w czasie trzygodzinnej wizyty studyjnej. Wszyscy uczniowie otrzymali sporą dawkę wiedzy zawodowej a także przydatne upominki. Z profesjonalnie przygotowanej wizyty studyjnej uczniowie przywieźli także prezent dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, otrzymali bowiem kolejne doposażenie Pracowni Doradztwa Zawodowego. Santander Global Operations S.A. jest jednym z pracodawców, którzy wspierają edukację kierunku kształcenia Technik Ekonomista w ZSOiO już od kilku lat, realizując nie tylko wizyty studyjne ale także przyjmując uczniów na praktyki zawodowe i staże.

20190624 102727 20190624 115728
20190624 114639 20190624 115826
20190624 121221 20190624 124959
20190624 125539 20190624 125557

FA SANTANDER GLOBAL OPERATIONS EV NEG RGB

/tekst i fotografie K. Chojecka/