Drukuj

Podnoszenie wiedzy z zakresu pneumatyki, hydrauliki, elektryki i elektroniki , poznanie najnowocześniejszych technologii mechatronicznych, innowacyjnych technologii stosowanych w rolnictwie precyzyjnym stanowiło cel wyjazdu uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik na XXI Międzynarodową wystawę AGRO SHOW 2019. Uczniowie w mniejszych grupach, zwiedzali stoiska wystawiennicze producentów, mogli uczestniczyć w konkursach, prelekcjach. Uczniowie pod opieką dyrekcji ZSR CKP Z Rusocina, kierownika kształcenia praktycznego, nauczycieli wychowawców klas oraz powiatowego doradcy zawodowego poznawali tajniki nowoczesnego sprzętu stosowanego w rolnictwie precyzyjnym. Producenci i wystawcy znanych światowych marek, chętnie udzielali informacji uczniom, niejednokrotnie pozwalając na bezpośrednią eksplorację wystawianego sprzętu, tudzież pozyskanie materiałów z zakresu wiedzy zawodowej technika mechatronika. Nauczyciele pozyskali kontakty do firm zainteresowanych udziałem młodzieży w wizytach studyjnych, w ich zakładach produkcyjnych. Kilkugodzinne zwiedzanie wystawy z 800 wystawców ze 120 firm to duża dawka informacji dla młodzieży i ich nauczycieli kształcenia zawodowego. Udział w wystawie stanowił dla uczniów możliwość podnoszenia swoich kompetencji społecznych. Nawiązywanie kontaktów branżowych, znajomość słownictwa branżowego, budzące się zaciekawienie i motywacja do nabywania nowej wiedzy , to niewątpliwie poszerzenie horyzontów i możliwości zawodowych uczniów, a tym samym pozytywny aspekt realizowanej formy doradztwa zawodowego w projekcie 3.3.1 ,,Podniesienie jakości doradztwa zawodowego w Powiecie Gdańskim.’’

2019 09 20 14.08.05 20190920 102124
20190920 100238 20190920 100554

20190920 101040

20190920 100008
20190920 111205 2019 09 20 14.03.39
20190920 121742 20190920 105615
20190920 104406 20190920 100815
20190920 112618 20190920 125659
20190920 125349

20190920 125357

IMG 20190920 102208 IMG 20190920 105217
20190920 095741 2019 09 20 14.09.45
20190920 094220  

/tekst K. Chojecka, P. Chylak, zdjęcia K. Chojecka/