Drukuj

W ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” uczniowie klas technik ekonomista i technik logistyk z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyli w zajęciach warsztatowych wspierających kompetencje uczniów w zakresie identyfikacji własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz w rozwijaniu umiejętności budowania marki własnej na rynku pracy. W trakcie warsztatów uczniowie: wykonali testy predyspozycji zawodowych i test preferowanych wartości ; dokonali omówienia pozyskanych wyników z doradcą zawodowym (w kontekście wybranego kierunku kształcenia) ; poznali piramidę potrzeb człowieka oraz definicje i hierarchię świata wartości. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film przedstawiający sposób postrzegania (potencjalnego i zatrudnionego) pracownika przez pracodawcę. Szczególną uwagę uczniów skupiono na uświadomieniu im konieczności : posiadania zawodowej wiedzy, nabywania i rozwijania umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw. Warsztaty zrealizowano przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery.

IMG 0127 IMG 0134
IMG 0141 IMG 0142
IMG 0144 IMG 0154