W dniu 23 II 2018 r. uczniowie kształcący się w  zawodzie technik ekonomista i technik logistyk ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski, p. Michał Seroczyński i p. Andrzej Dopka uczestniczyli w wykładach i warsztatach w Sopockie Szkole Wyższej. Młodzież miała okazję poznać polskiego dyplomatę ekonomicznego prof. Tomasza Kalinowskiego, który w ramach warsztatu ,,Etyka w biznesie” przekazał uczniom wiedzę dotyczącą realizacji nowoczesnych usług biznesowych realizowanych na terenie Trójmiasta dla wielu firm z całego świata. Istotnym elementami tego warsztatu było zapoznanie młodzieży z kulturą i etyką obowiązującą w biznesie.

W ramach poszerzenia nabywanej wiedzy związanej z kierunkiem kształcenia uczniowie uczestniczyli także w wykładzie ,, Logistyka jako praktyczne narzędzie badawcze”, który wygłosił dr Bogdan Pec omawiając pojęcie logistyki, rys historyczny na przestrzeni kilku wieków, optymalizację procesów logistycznych, zintegrowane zarządzanie materiałowe. Pozyskana wiedza uczniów dotyczyła także poznania zasad logistyki, w tym celowość, efektywność, kompleksowość, współzależność, elastyczność. Dla uczniów interesujące były poruszane zagadnienia dotyczące obszarów koniecznej wiedzy dla logistyka (optymalizacja procesów logistycznych)i ekonomisty (ekonomia w logistyce, redukcja kosztów własnych i klienta). W opinii uczniów wyjazd do Sopockiej Szkoły Wyższej był interesującą formą pogłębienia własnej wiedzy, jak podkreślił ich nauczyciel p. Andrzej Dopka ,,uczniowie poznali nowe możliwości zawodowe, poznali różnorodne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobywanej na zajęciach szkolnych”.

 image1  DSCN1522
 DSCN1519  DSCN1520