W dniu 6 marca 2018 roku uczniowie klasy I i II  kształcący się w zawodzie technik ekonomista i nauczyciele p. Katarzyna Pałasz – Boćkowska, p. Jan Kopiński, oraz powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W ramach wizyty uczniowie i ich opiekunowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą procedur powiązanych z obrotem zagranicznym oraz przemieszczaniem się osób za pośrednictwem linii lotniczych. Młodzieży umożliwiono: zwiedzenie obu terminali lotniczych Portu Lotniczego ( w tym sortownia bagaży, stanowiska celne kontroli pasażerów); budynku Straży Pożarnej – zabezpieczającej teren lotniska (w tym poznanie sprzętu); zwiedzenie pokazowego samolotu pasażerskiego (m.in. wejście do kabiny pilota). Uczniowie poznali i przeszli pełną kontrolę celną jakiej codziennie doświadczają pracownicy lotniska. Mieli okazję obejrzeć samolot transportowy typu cargo do przewożenia, oraz start samolotu pasażerskiego. Poznanie procedur celnych w eksporcie i imporcie, oraz procedur zachowania bezpieczeństwa stanowiło dla uczniów nowe, cenne doświadczenie w zakresie pogłębienia wiedzy i nabywania kompetencji społecznych.

 IMG 2450  IMG 2473
 IMG 2473  IMG 2469
 1  IMG 2440
 IMG 2450  IMG 2446
 IMG 2890  IMG 2892