Port Lotniczy w Gdańsku po raz kolejny odwiedzili uczniowie ZSOiO z Pruszcz Gd., tym razem w wizycie wzięli udział uczniowie pierwszej klasy, kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Andrzej Dopka. Uczestnicy wizyty pod opieką przewodnika poznali procesy logistyczne kompleksu portu lotniczego. Zainteresowanie uczniów wzbudziła szczegółowa kontrola bagażu (z użyciem sprzętu elektronicznego) oraz omówienie nowoczesnych metod wykrywania narkotyków. W ramach edukacji realizowanej przez służby celne młodzież została zapoznana z zarekwirowanymi podróżnym eksponatami i wyrobami ze skór dzikich zwierząt oraz koralowcami i muszlami (objętymi zakazem wywozu z państw z których pochodzą). Uczniowie poznali szczegółową kontrolę bagażu, przeszli przez bramkę kontrolną, zwiedzili halę odlotów i odbioru bagażu. Z zainteresowaniem uczestnicy wizyty obejrzeli nowoczesny wóz strażacki służb Straży Pożarnej lotniska oraz samolot pokazowy, którego wnętrze udostępniono młodzieży do obejrzenia. Z uwagi na wybrany kierunek kształcenia uczniów zaciekawiły procesy logistyczne jakie mają miejsce w sortowni bagażu, w tym: wózkowa selekcja bagażu zależna od kierunku lotu, wykorzystywany sprzęt i wielkości odpraw bagażu w zależności od sezonu. Młodzież zobaczyła także start kilku samolotów z okien hali widokowej. Zrealizowana wizyta w Porcie Lotniczym pozwoliła uczestnikom na znaczny przyrost wiedzy dotyczącej procesów logistycznych w transporcie lotniczym oraz przyczyniła się do wzrostu kompetencji społecznych niezbędnych na współczesnym rynku edukacji i pracy.

 0847d5211daa2cfcfde28d825aa07d5d XL  2018 03 lotnisko04
 2018 03 lotnisko2  2018 03 lotnisko06
 2018 03 lotnisko07  2018 03 lotnisko05
 2018 03 lotnisko09  2018 03 lotnisko08