W dniu 15 marca 2018 roku uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie technik logistyk z ZSOiO Pruszczu Gd. oraz ich nauczyciele p. Aleksandra Kwias i p. Krzysztof Nowak uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia m.in. dwóch terminali portu, terenu lotniska, budynku i wyposażenia Straży Pożarnej (zabezpieczającej lotnisko). Młodzieży udostępniono wejście do sortowni bagażu celem poznania systemu pracy oraz zasad zachowania bezpieczeństwa, w tym obowiązujących procedur postępowania w przypadkach porzuconego bagażu lub uznanego za niebezpieczny. Z dużym zaciekawieniem uczniowie zwiedzali poszczególne pomieszczenia wnętrza małego samolotu pasażerskiego. W trakcie wizyty uczniowie poznali rzeczywiste środowisko miejsc pracy osób kontrolujących pasażerów linii lotniczych. Pani Zuzanna Petras oprowadzająca uczestników wizyty opowiedziała o zakresie działań portu lotniczego, o współpracy z wieloma liniami lotniczymi a także ciekawostkami dotyczącymi obsługiwanych samolotów.

 IMG 9745 IMG 9746 
 IMG 9755  image3