Rozszerzanie rzeczywistości edukacyjnej stanowi wyzwanie dla nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, które z pozytywnym skutkiem podejmuje kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. W dniu 20 marca 2018 roku po raz kolejny młodzież kształcąca się w zawodzie technik mechatronik uczestniczyła w branżowych targach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.

W zwiedzaniu XXIV Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON@ EXPO XXI w Warszawie młodzież miała nadzór kompetentnych opiekunów w osobach dyrektora p. Marka Urbanka i kierownika kształcenia praktycznego p. Piotra Chylaka. Uczniowie dwóch klas I TM i II TM mogli zapoznać się aparaturą kontrolno – pomiarową i elementami automatyki, automatyzacją, robotyzacją, napędami (elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi, układów sterowania), pompami, zaworami oraz armaturą pomocniczą  i osprzętem do pomp, zaworów i rurociągów, a także elektroniką przemysłową. Tematyka ekspozycyjna targów obejmowała także: laboratoryjną aparaturę pomiarową do celów przemysłowych, naukowych i dydaktycznych, elementy hydrauliki i pneumatyki siłowej, projektowanie i usługi konsultingowe.  Możliwość udziału w tak dobrze przygotowanych targach - miejscu konfrontacji pozyskanej w szkole wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w rozwiązaniach przemysłowych -  to dla uczniów silna motywacja do dalszej edukacji w zespole szkół dbających o właściwe przygotowanie młodzieży do dobrego startu w dorosłe, zawodowe życie.

P1012806

 P1012810  P1012781 300x169
 P1012778  P1012779