Uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 10 kwietnia 2018 roku odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie -  poznanie historii jej powstania oraz celu i zasad funkcjonowania, uczestnictwo w dedykowanych uczniom warsztatach stanowiło element dodatkowej, branżowej edukacji młodzież. Pod opieką przewodnika uczniowie i ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Andrzej Dopka a także powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka mieli możliwość zwiedzenia budynku GPW, poznania symboliki materiałów, z których wykonano i wykończono budynek (m.in. ściany z surowego betonu symbolizują solidność, duża ilość szkła symbolizuje przejrzystość, konstrukcja schodów symbolizująca walutę, metalowa sylwetka byka symbolizująca hossę itd.). Uczestnicy wizyty zobaczyli salę ze stanowiskami i elektronicznym systemem notowań/wykresów giełdowych.

 Młodzież w sali audiowizualnej obejrzała film edukacyjny dotyczący funkcjonowania giełdy, w tym wejście firm na giełdę, wzrostów i spadków wartości akcji, cech charakterystycznych akcji i obligacji, sesji notowań na giełdzie, trzech rynków funkcjonujących na warszawskiej giełdzie, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, innych instrumentów finansowych a także warunków jakie trzeba spełnić by zostać inwestorem giełdowym (poruszana problematyka została także omówiona z uczniami przez pracownika GPW).

 20180410 155518  20180410 151759
 20180410 150903  20180410 152951
 20180410 154313  20180410 153923
 FOTC3BF  FOT49C0
 1  2