Uczniowie pierwszej kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 12 kwietnia 2018 roku odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczniowie i ich nauczyciele kształcenia zawodowego p. Katarzyna Pałasz – Boćkowska i p. Jan Kopiński zwiedzając siedzibę GPW mieli okazję poznać historię powstania giełdy, zobaczyć salę notowań giełdowych, zobaczyć film edukacyjny oraz uczestniczyć w warsztatach, których celem było poznanie mechanizmów działania giełdy oraz pozyskać wiedzę o jej roli w funkcjonowaniu gospodarki kraju. Wyjazd studyjno – warsztatowy był okazją poszerzenia branżowej wiedzy uczniów oraz przyczynił się do wzrostu ich kompetencji społecznych.

 IMG 3065  IMG 2969
 11  22
 33  44
 20180410 154354  20180410 153651