W dniu 13 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w Dniach Otwartych Akademii Morskiej w Gdyni. Program wizyty obejmował udział w wykładach, warsztatach prowadzonych przez wykładowców AM oraz uczniowie mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów, w których uczą się studenci uczelni. Uczniowie klas pierwszych i drugich kształcący się w zawodzie technik mechatronik oraz ich nauczyciele p. Grzegorz Bednarz i p. Wojciech Ostrowski oraz powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka zwiedzali Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny AM w Gdyni oraz zobaczyli prezentacje kół naukowych uczelni. Uczniowie klas pierwszych poznanie uczelni rozpoczęli od Esape Roomu, gdzie rozwiązywali zagadki związane z elektroniką i elektryką. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie laboratoriów (odnawialnych źródeł energii, oprogramowania systemów pomiarowych, optoelektroniki, systemów pomiarowo – kontrolnych, układów mikrofalowych, morskich systemów radiokomunikacyjnych, okrętowych silników spalinowych, diagnostyki technicznej), uczniowie zobaczyli symulator wysokich napięć, symulator siłowni okrętowej, symulator dotykowy Offshore.  Uczniowie klas drugich zwiedzali pracownie/laboratoria: sterowników programowanych, układów mikrofalowych, morskich systemów radiokomunikacyjnych, odnawialnych źródeł energii, oprogramowania systemów pomiarowych, optoelektroniki, mechanizmów i urządzeń pomocniczych, okrętowych silników spalinowych, wytrzymałości materiałów.  Młodzież z zainteresowaniem rozszerzała posiadaną wiedzę, poznawała nowe terminy/definicje związane z kierunkiem kształcenia (rozdziały napięcia, zasilanie pierścieniowe, wyłączniki zwarciowe i sekcyjne, środowiska programowania procesorów, kontrola autonomicznych procesów, skanowanie laserowe, systemy światłowodowe, systemy fotowulkaniczne, cyfrowe próbki sygnału, analogowe poziomy napięć, zasady działań przetworników, techniki mikrofalowe. Zaangażowanie młodzieży widać było podczas wykładu i warsztatu zapoznającego z rodzajami i systemami łączności na morzu (łączność w niebezpieczeństwie -najważniejsza; pilna – związana z pomocą medyczną; ostrzegawcza – przekazywanie potencjalnych zagrożeń dla statku; zwykła- prywatna załogi ,z armatorem). Uczniowie dowiedzieli się jak działa Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (dowództwo podejmujące decyzje działań). Uczniowie obu klas oraz ich opiekunowie w auli Akademii Morskiej mogli zapoznać się z ciekawymi prezentacjami kół naukowych ( w tym Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych; Koło Naukowe HMI Human Machine Interface). Edukacja poprzez doświadczenie własne przyczyniła się do wzrostu zainteresowań młodzieży wybranym kierunkiem kształcenia i wzrostem świadomości perspektyw jakie stwarza zawód technika mechatronika.

Dziękujemy Akademii Morskiej w Gdyni za profesjonalnie przygotowaną formę zwiedzenia uczelni.

 20180413 125044 20180413 100331 
 20180413 102150  20180413 110347
 20180413 111744  20180413 112423
 20180413 113228  20180413 114137
 20180413 120659  20180413 121337
 1  2
 20180413 122157  20180413 122323
 DSC 0677  DSC 0680