Uczniowie I-III kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w XX Międzynarodowej wystawie AGRO SHOW 2018 w Bednarach, która jest miejscem prezentacji nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych. Na 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej i 120 ha otwartej przestrzeni producenci – ponad 800 wystawców, w tym ponad 100 z zagranicy - prezentowali maszyny (standardowe stoiska, specjalne ekspozycje pokazowe, specjalnie przygotowany ring). Jak podkreśla kierownik kształcenia praktycznego (ZSR CKP w Rusocinie) pan Piotr Chylak: ,,uczniowie wrócili z wystawy zadowoleni, zdobyli ogrom wiedzy mechatronicznej z rolnictwa precyzyjnego ,mogli poznać zaawansowane technologie mechatroniczne występujące w rolnictwie. Uczniowie poznali nowe układy pneumatyczne, hydrauliczne występujące w pojazdach i maszynach rolniczych. Nie ma drugiej gałęzi przemysłu, gdzie byłyby stosowane tak rozwinięte, nowoczesne układy pneumatyczne i hydrauliczne. Oprócz w/w układów bardzo ważną sprawą dla mechatroników było zapoznanie się z zawansowanymi technologiami sterowania maszyn i pojazdów rolniczych np. naprowadzanie satelitarne kombajnu, czy automatyczne dawkowanie nawozów tzw. rolnictwo precyzyjne. Ciągniki, wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. Ciągniki poszczególnych producentów są wyposażone w różne układy umożliwiające realizację rolnictwa precyzyjnego, ale zawsze zgodne z normą ISO 11783. To wyposażenie umożliwia najczęściej automatyczne sterowanie torem jazdy maszyny, także konturowej, zarządzenie ciągnikiem i maszyną na uwrociu, sterowanie maszynami do prac rzędowych z wykorzystaniem kamer, prowadzenie maszyn po polu w systemie wirtualnego dyszla, rejestracja danych GPS, dokumentowanie pracy, tworzenie map plonu itp.’’ Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w wyjeździe są uczestnikami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”.

20180921 101904

 20180921 102010  Kombajn do zbioru kukurydzy
 kombajn zbożowy Class  Przyczepa do materiałów objętościowych
 Układ hydrauliczny i pneumatyczny ciągnika  Nowoczesny ciągnik Massey Fergusson

(fot. Piotr Chylak)