Drukuj

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i technik mechatronik oraz ich nauczyciele i doradcy zawodowi uczestniczyli w warsztatach ,,Profesjonalny wizerunek poszukiwacza pracy’’ zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Warsztaty obejmowały szeroki zakres tematów: branding personalny, istota i siła marki (związane z nią skojarzenia), CV - dokument aplikacyjny, efektywna autoprezentacja, kreatory CV w sieciach (psychologia kolorów, oprogramowanie skanujące oferty pod kątem słów kluczowych), profil zawodowy (opis kandydata, jego kompetencji, osiągnięć, pasji i celu zawodowego). Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach uczących współpracy oraz analizowali kompetencje niezbędne dla wybranego kierunku kształcenia (zawodu) a także zastanawiali się bilansem posiadanych kompetencji oraz sensem planowania ,,Co mam? Co chcę mieć?’’. Doradcy zawodowi pani Iwona Piotrowska i pani Agnieszka Prądzińska - Jędrzejek omówiły konstrukcję CV i listu motywacyjnego na podstawie przykładów, w tym rodzaje umieszczanych zdjęć w CV (fotografia biznesowa, wizerunkowa). Ważną częścią warsztatów była tematyka wpływu na losy zawodowe aktywności młodzieży w sieci – znaczenie świadomego budowania wizerunku własnej osoby, który często bywa konfrontowany z naszym CV przez pracodawcę lub rekrutera. Uczniowie obejrzeli także krótkie filmiki: ,,Jak zbudować dobre CV” (działanie eyetrackera, algorytmy komputerowe ,, 5 zasad dobrego CV’’ oraz kreatywne Video CV. Zrealizowane warsztaty wzbogaciły posiadaną wiedzę uczestników i przyczyniły się do rozwoju ich kompetencji społecznych. Posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu rynku pracy ma kluczowe znaczenie w procesie wyboru odpowiedniej drogi edukacyjno – zawodowej i przyczynia się do efektywnego funkcjonowania w realiach współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

grupa

20181005 110711

 1 7.11.2018  2 7.11.2018
 20181005 123505  20181005 132844
 20181005 132940  20181005 131238
 20181005 131352  20181005 130358
 3 7.11.2018  4 7.11.2018
 20181005 102336  20181005 093127
 20181005 102210  20181005 101523
 20181005 102359  20181005 102238
 20181005 103654  20181005 110421

(fot. K. Chojecka, H. Solska)