Uczniowie I-III kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w XX Międzynarodowej wystawie AGRO SHOW 2018 w Bednarach, która jest miejscem prezentacji nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych. Na 150 tys. m2 powierzchni wystawienniczej i 120 ha otwartej przestrzeni producenci – ponad 800 wystawców, w tym ponad 100 z zagranicy - prezentowali maszyny (standardowe stoiska, specjalne ekspozycje pokazowe, specjalnie przygotowany ring). Jak podkreśla kierownik kształcenia praktycznego (ZSR CKP w Rusocinie) pan Piotr Chylak: ,,uczniowie wrócili z wystawy zadowoleni, zdobyli ogrom wiedzy mechatronicznej z rolnictwa precyzyjnego ,mogli poznać zaawansowane technologie mechatroniczne występujące w rolnictwie. Uczniowie poznali nowe układy pneumatyczne, hydrauliczne występujące w pojazdach i maszynach rolniczych. Nie ma drugiej gałęzi przemysłu, gdzie byłyby stosowane tak rozwinięte, nowoczesne układy pneumatyczne i hydrauliczne. Oprócz w/w układów bardzo ważną sprawą dla mechatroników było zapoznanie się z zawansowanymi technologiami sterowania maszyn i pojazdów rolniczych np. naprowadzanie satelitarne kombajnu, czy automatyczne dawkowanie nawozów tzw. rolnictwo precyzyjne. Ciągniki, wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. Ciągniki poszczególnych producentów są wyposażone w różne układy umożliwiające realizację rolnictwa precyzyjnego, ale zawsze zgodne z normą ISO 11783. To wyposażenie umożliwia najczęściej automatyczne sterowanie torem jazdy maszyny, także konturowej, zarządzenie ciągnikiem i maszyną na uwrociu, sterowanie maszynami do prac rzędowych z wykorzystaniem kamer, prowadzenie maszyn po polu w systemie wirtualnego dyszla, rejestracja danych GPS, dokumentowanie pracy, tworzenie map plonu itp.’’ Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w wyjeździe są uczestnikami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”.

20180921 101904

 20180921 102010  Kombajn do zbioru kukurydzy
 kombajn zbożowy Class  Przyczepa do materiałów objętościowych
 Układ hydrauliczny i pneumatyczny ciągnika  Nowoczesny ciągnik Massey Fergusson

(fot. Piotr Chylak)

W dniu 13 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w Dniach Otwartych Akademii Morskiej w Gdyni. Program wizyty obejmował udział w wykładach, warsztatach prowadzonych przez wykładowców AM oraz uczniowie mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów, w których uczą się studenci uczelni. Uczniowie klas pierwszych i drugich kształcący się w zawodzie technik mechatronik oraz ich nauczyciele p. Grzegorz Bednarz i p. Wojciech Ostrowski oraz powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka zwiedzali Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny AM w Gdyni oraz zobaczyli prezentacje kół naukowych uczelni. Uczniowie klas pierwszych poznanie uczelni rozpoczęli od Esape Roomu, gdzie rozwiązywali zagadki związane z elektroniką i elektryką. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie laboratoriów (odnawialnych źródeł energii, oprogramowania systemów pomiarowych, optoelektroniki, systemów pomiarowo – kontrolnych, układów mikrofalowych, morskich systemów radiokomunikacyjnych, okrętowych silników spalinowych, diagnostyki technicznej), uczniowie zobaczyli symulator wysokich napięć, symulator siłowni okrętowej, symulator dotykowy Offshore.  Uczniowie klas drugich zwiedzali pracownie/laboratoria: sterowników programowanych, układów mikrofalowych, morskich systemów radiokomunikacyjnych, odnawialnych źródeł energii, oprogramowania systemów pomiarowych, optoelektroniki, mechanizmów i urządzeń pomocniczych, okrętowych silników spalinowych, wytrzymałości materiałów.  Młodzież z zainteresowaniem rozszerzała posiadaną wiedzę, poznawała nowe terminy/definicje związane z kierunkiem kształcenia (rozdziały napięcia, zasilanie pierścieniowe, wyłączniki zwarciowe i sekcyjne, środowiska programowania procesorów, kontrola autonomicznych procesów, skanowanie laserowe, systemy światłowodowe, systemy fotowulkaniczne, cyfrowe próbki sygnału, analogowe poziomy napięć, zasady działań przetworników, techniki mikrofalowe. Zaangażowanie młodzieży widać było podczas wykładu i warsztatu zapoznającego z rodzajami i systemami łączności na morzu (łączność w niebezpieczeństwie -najważniejsza; pilna – związana z pomocą medyczną; ostrzegawcza – przekazywanie potencjalnych zagrożeń dla statku; zwykła- prywatna załogi ,z armatorem). Uczniowie dowiedzieli się jak działa Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (dowództwo podejmujące decyzje działań). Uczniowie obu klas oraz ich opiekunowie w auli Akademii Morskiej mogli zapoznać się z ciekawymi prezentacjami kół naukowych ( w tym Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych; Koło Naukowe HMI Human Machine Interface). Edukacja poprzez doświadczenie własne przyczyniła się do wzrostu zainteresowań młodzieży wybranym kierunkiem kształcenia i wzrostem świadomości perspektyw jakie stwarza zawód technika mechatronika.

Dziękujemy Akademii Morskiej w Gdyni za profesjonalnie przygotowaną formę zwiedzenia uczelni.

 20180413 125044 20180413 100331 
 20180413 102150  20180413 110347
 20180413 111744  20180413 112423
 20180413 113228  20180413 114137
 20180413 120659  20180413 121337
 1  2
 20180413 122157  20180413 122323
 DSC 0677  DSC 0680

Uczniowie pierwszej kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 12 kwietnia 2018 roku odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczniowie i ich nauczyciele kształcenia zawodowego p. Katarzyna Pałasz – Boćkowska i p. Jan Kopiński zwiedzając siedzibę GPW mieli okazję poznać historię powstania giełdy, zobaczyć salę notowań giełdowych, zobaczyć film edukacyjny oraz uczestniczyć w warsztatach, których celem było poznanie mechanizmów działania giełdy oraz pozyskać wiedzę o jej roli w funkcjonowaniu gospodarki kraju. Wyjazd studyjno – warsztatowy był okazją poszerzenia branżowej wiedzy uczniów oraz przyczynił się do wzrostu ich kompetencji społecznych.

 IMG 3065  IMG 2969
 11  22
 33  44
 20180410 154354  20180410 153651

Uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista w dniu 10 kwietnia 2018 roku odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie -  poznanie historii jej powstania oraz celu i zasad funkcjonowania, uczestnictwo w dedykowanych uczniom warsztatach stanowiło element dodatkowej, branżowej edukacji młodzież. Pod opieką przewodnika uczniowie i ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Andrzej Dopka a także powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka mieli możliwość zwiedzenia budynku GPW, poznania symboliki materiałów, z których wykonano i wykończono budynek (m.in. ściany z surowego betonu symbolizują solidność, duża ilość szkła symbolizuje przejrzystość, konstrukcja schodów symbolizująca walutę, metalowa sylwetka byka symbolizująca hossę itd.). Uczestnicy wizyty zobaczyli salę ze stanowiskami i elektronicznym systemem notowań/wykresów giełdowych.

 Młodzież w sali audiowizualnej obejrzała film edukacyjny dotyczący funkcjonowania giełdy, w tym wejście firm na giełdę, wzrostów i spadków wartości akcji, cech charakterystycznych akcji i obligacji, sesji notowań na giełdzie, trzech rynków funkcjonujących na warszawskiej giełdzie, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, innych instrumentów finansowych a także warunków jakie trzeba spełnić by zostać inwestorem giełdowym (poruszana problematyka została także omówiona z uczniami przez pracownika GPW).

 20180410 155518  20180410 151759
 20180410 150903  20180410 152951
 20180410 154313  20180410 153923
 FOTC3BF  FOT49C0
 1  2

W dniu 20 marca 2018r. uczniowie klas I i II kształcący się w zawodzie technik ekonomista w ZSOiO w Pruszczu Gd. uczestniczyli w wizycie w Zakładzie Porcelany Stołowej ,,Lubiana’’ S.A. w Łubianie. Młodzież miała okazję poznać historię zakładu, który powstał w latach 1966 – 1969, a produkcję rozpoczął w 1969 roku, obecnie specjalizuje się w produkcji porcelany hotelowej, wysyłając 80% produkcji na export do ponad 40 krajów - przepiękną porcelanę z Łubiany można zobaczyć m.in. w renomowanych hotelach Sheraton, Marriot, Radison Blu. Zakład zatrudniający 1,5 tys. osób produkuje w systemie zmianowym także porcelanę domową i ozdobną galanterię porcelanową, wytwarzaną z glinki kaolinowej ze skaleniem i kwarcem (część surowców importując z zagranicy). Uczniowie zobaczyli proces powstawania naczyń z masy porcelanowej (formowanie, odlewanie, zdobienie, szkliwienie, wypalanie), a także pozyskali wiedzę o procesie kontroli jakości wyrobów, sortowaniu i pakowaniu gotowych produktów. Młodzież zobaczyła urządzenia do odlewania ciśnieniowego, prasy izostatyczne, i automatyczne maszyny do szlifowania wyrobów, a także wielkie piece do wypału dekoracji szkliwionych. Zakład posiada bogaty asortyment wyrobów z dekoracyjnymi motywami kaszubskimi, serwis z takimi dekoracjami ,,zagrał” we francuskim filmie ,,Amelia’’ przynosząc sławę zakładowi ,,Lubiana’’ S.A. Zarówno porcelana grubościenna (dla branży gastronomiczno-hotelarskiej) jak i cienkościenna (dla gospodarstw domowych) stanowiące rozpoznawalną markę zakładu to produkcja rzędu 3,5 mln sztuk wyrobów miesięcznie. Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się procesom produkcji wykorzystującym synergiczne połączenie najnowszych technologii, które w części produkcyjnej wykorzystuje automatykę i robotykę przemysłową.

Poznanie procesu technologicznego, zobaczenie wielości etapów produkcji ceramiki stołowej stanowiło cenne, edukacyjne doświadczenie dla uczniów.

 IMG 2920  IMG 2922
 LUBIANA 1  robot l

Rozszerzanie rzeczywistości edukacyjnej stanowi wyzwanie dla nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, które z pozytywnym skutkiem podejmuje kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. W dniu 20 marca 2018 roku po raz kolejny młodzież kształcąca się w zawodzie technik mechatronik uczestniczyła w branżowych targach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.

W zwiedzaniu XXIV Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON@ EXPO XXI w Warszawie młodzież miała nadzór kompetentnych opiekunów w osobach dyrektora p. Marka Urbanka i kierownika kształcenia praktycznego p. Piotra Chylaka. Uczniowie dwóch klas I TM i II TM mogli zapoznać się aparaturą kontrolno – pomiarową i elementami automatyki, automatyzacją, robotyzacją, napędami (elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi, układów sterowania), pompami, zaworami oraz armaturą pomocniczą  i osprzętem do pomp, zaworów i rurociągów, a także elektroniką przemysłową. Tematyka ekspozycyjna targów obejmowała także: laboratoryjną aparaturę pomiarową do celów przemysłowych, naukowych i dydaktycznych, elementy hydrauliki i pneumatyki siłowej, projektowanie i usługi konsultingowe.  Możliwość udziału w tak dobrze przygotowanych targach - miejscu konfrontacji pozyskanej w szkole wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w rozwiązaniach przemysłowych -  to dla uczniów silna motywacja do dalszej edukacji w zespole szkół dbających o właściwe przygotowanie młodzieży do dobrego startu w dorosłe, zawodowe życie.

P1012806

 P1012810  P1012781 300x169
 P1012778  P1012779

W dniu 15 marca 2018 roku uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie technik logistyk z ZSOiO Pruszczu Gd. oraz ich nauczyciele p. Aleksandra Kwias i p. Krzysztof Nowak uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia m.in. dwóch terminali portu, terenu lotniska, budynku i wyposażenia Straży Pożarnej (zabezpieczającej lotnisko). Młodzieży udostępniono wejście do sortowni bagażu celem poznania systemu pracy oraz zasad zachowania bezpieczeństwa, w tym obowiązujących procedur postępowania w przypadkach porzuconego bagażu lub uznanego za niebezpieczny. Z dużym zaciekawieniem uczniowie zwiedzali poszczególne pomieszczenia wnętrza małego samolotu pasażerskiego. W trakcie wizyty uczniowie poznali rzeczywiste środowisko miejsc pracy osób kontrolujących pasażerów linii lotniczych. Pani Zuzanna Petras oprowadzająca uczestników wizyty opowiedziała o zakresie działań portu lotniczego, o współpracy z wieloma liniami lotniczymi a także ciekawostkami dotyczącymi obsługiwanych samolotów.

 IMG 9745 IMG 9746 
 IMG 9755  image3
   
   
   

Port Lotniczy w Gdańsku po raz kolejny odwiedzili uczniowie ZSOiO z Pruszcz Gd., tym razem w wizycie wzięli udział uczniowie pierwszej klasy, kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz ich nauczyciele p. Jarosław Szczukowski i p. Andrzej Dopka. Uczestnicy wizyty pod opieką przewodnika poznali procesy logistyczne kompleksu portu lotniczego. Zainteresowanie uczniów wzbudziła szczegółowa kontrola bagażu (z użyciem sprzętu elektronicznego) oraz omówienie nowoczesnych metod wykrywania narkotyków. W ramach edukacji realizowanej przez służby celne młodzież została zapoznana z zarekwirowanymi podróżnym eksponatami i wyrobami ze skór dzikich zwierząt oraz koralowcami i muszlami (objętymi zakazem wywozu z państw z których pochodzą). Uczniowie poznali szczegółową kontrolę bagażu, przeszli przez bramkę kontrolną, zwiedzili halę odlotów i odbioru bagażu. Z zainteresowaniem uczestnicy wizyty obejrzeli nowoczesny wóz strażacki służb Straży Pożarnej lotniska oraz samolot pokazowy, którego wnętrze udostępniono młodzieży do obejrzenia. Z uwagi na wybrany kierunek kształcenia uczniów zaciekawiły procesy logistyczne jakie mają miejsce w sortowni bagażu, w tym: wózkowa selekcja bagażu zależna od kierunku lotu, wykorzystywany sprzęt i wielkości odpraw bagażu w zależności od sezonu. Młodzież zobaczyła także start kilku samolotów z okien hali widokowej. Zrealizowana wizyta w Porcie Lotniczym pozwoliła uczestnikom na znaczny przyrost wiedzy dotyczącej procesów logistycznych w transporcie lotniczym oraz przyczyniła się do wzrostu kompetencji społecznych niezbędnych na współczesnym rynku edukacji i pracy.

 0847d5211daa2cfcfde28d825aa07d5d XL  2018 03 lotnisko04
 2018 03 lotnisko2  2018 03 lotnisko06
 2018 03 lotnisko07  2018 03 lotnisko05
 2018 03 lotnisko09  2018 03 lotnisko08

W dniu 6 marca 2018 roku uczniowie klasy I i II  kształcący się w zawodzie technik ekonomista i nauczyciele p. Katarzyna Pałasz – Boćkowska, p. Jan Kopiński, oraz powiatowy doradca zawodowy p. Katarzyna Chojecka uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W ramach wizyty uczniowie i ich opiekunowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą procedur powiązanych z obrotem zagranicznym oraz przemieszczaniem się osób za pośrednictwem linii lotniczych. Młodzieży umożliwiono: zwiedzenie obu terminali lotniczych Portu Lotniczego ( w tym sortownia bagaży, stanowiska celne kontroli pasażerów); budynku Straży Pożarnej – zabezpieczającej teren lotniska (w tym poznanie sprzętu); zwiedzenie pokazowego samolotu pasażerskiego (m.in. wejście do kabiny pilota). Uczniowie poznali i przeszli pełną kontrolę celną jakiej codziennie doświadczają pracownicy lotniska. Mieli okazję obejrzeć samolot transportowy typu cargo do przewożenia, oraz start samolotu pasażerskiego. Poznanie procedur celnych w eksporcie i imporcie, oraz procedur zachowania bezpieczeństwa stanowiło dla uczniów nowe, cenne doświadczenie w zakresie pogłębienia wiedzy i nabywania kompetencji społecznych.

 IMG 2450  IMG 2473
 IMG 2473  IMG 2469
 1  IMG 2440
 IMG 2450  IMG 2446
 IMG 2890  IMG 2892

W ramach wyjazdów studyjnych - poszerzających wiedzę i kompetencje społeczne - uczniowie pierwszej klasy kształcącej się w zawodzie technik ekonomista w ZSOiO Pruszcz Gd. w dniu 27 lutego 2018 roku mieli możliwość zwiedzenia Sejmu RP oraz Centrum Pieniądza NBP. W Zespole Wszechnicy Sejmowej pod opieką przewodnika młodzież zapoznała się z makietą całego kompleksu oraz poznała jego historię. Uczniom umożliwiono obserwację części posiedzenia Sejmu RP na Sali Posiedzeń. Następnym celem wyjazdu była wizyta w Centrum Pieniądza NBP w Warszawie, w trakcie której wysłuchali prelekcji ,, Polski System Bankowy’’. W ramach warsztatów ,,Ale bank” młodzież w podziale na zespoły poznała rys historyczny bankowości przedstawiony na fotografiach, oraz opracowała odpowiedzi na pytania: jakie są rodzaje banków, jakie sprawy załatwiamy w bankach, jakie są powody trzymania pieniędzy w bankach, jak bank zarabia oraz jakie podmioty mogą służyć do załatwiania spraw z bankiem. Nauczyciele opiekujący się grupą uczniów umożliwili im także spacer  Krakowskim Przedmieściem, zobaczenie Grobu Nieznanego Żołnierza i pomnika J. Piłsudzkiego oraz miejsc wizyty Jana Pawła II. Wyjazd stanowił rozszerzenie perspektywy edukacyjnej młodzieży.

 2018 02 wycieczka 0002 2018 02 wycieczka 0001 
 DSCN1529  2018 02 wycieczka 0005
 2018 02 wycieczka 0003  DSCN1532

2018 02 wycieczka 0006