W ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w projekcie ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” uczniowie klas technik ekonomista i technik logistyk z ZSOiO w Pruszczu Gdańskim uczestniczyli w zajęciach warsztatowych wspierających kompetencje uczniów w zakresie identyfikacji własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz w rozwijaniu umiejętności budowania marki własnej na rynku pracy. W trakcie warsztatów uczniowie: wykonali testy predyspozycji zawodowych i test preferowanych wartości ; dokonali omówienia pozyskanych wyników z doradcą zawodowym (w kontekście wybranego kierunku kształcenia) ; poznali piramidę potrzeb człowieka oraz definicje i hierarchię świata wartości. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film przedstawiający sposób postrzegania (potencjalnego i zatrudnionego) pracownika przez pracodawcę. Szczególną uwagę uczniów skupiono na uświadomieniu im konieczności : posiadania zawodowej wiedzy, nabywania i rozwijania umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw. Warsztaty zrealizowano przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery.

IMG 0127 IMG 0134
IMG 0141 IMG 0142
IMG 0144 IMG 0154

W ramach współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami 13 czerwca 2017 roku kolejny raz uczniom szkół gimnazjalnych stworzono możliwość poznania środowiska pracy w firmie Poczta Polska S.A. w Pruszczu Gdańskim. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z logistyką obsługi przesyłek, schematem obszaru działania i punktów rozdzielczo-przeładunkowych, siatką graficzną komunikacji pomiędzy węzłami sortowni głównych i pomocniczych. Uczniowie poznali nowoczesny terminal logistyczny (strefa recepcji, paczek, listów, ekspedycji) oraz system rozdziału przesyłek i paczek wg kodów pocztowych. Zainteresowanie uczniów wzbudziła logistyka działań podejmowanych przez pracowników w momentach kumulacji wyjazdów (obsługa 30-38 tys. paczek, ok.1 mln przesyłek listowych, ok. 40 ton przesyłek paletowych). Młodzi kandydaci do zawodu technika logistyka poznali system zarządzania nowoczesną flotą ponad 6000 pojazdów (wszystkich kategorii ładowności) pokonującą łącznie 720 tys. km dziennie. System monitorowania rozbudowanej floty pojazdów pozwala nią zarządzać między innymi poprzez ocenę stylu jazdy kierowców, czas otwierania drzwi pojazdu. Uczniowie i opiekunowie poznali stanowiska pracy istniejące w wizytowanej firmie, w tym także stanowiska służby celnej, gdzie celnicy odprawiają przesyłki zagraniczne. Możliwość zwiedzenia dużego zakładu pracy, poznania specyfiki pracy osób zajmujących się logistyką stanowiło nowe, cenne doświadczenie dla uczniów.

026 029
037 035
032 041

W ramach poszerzania wiedzy zawodoznawczej i współpracy szkół z pracodawcami uczniowie klasy technik logistyk pod opieką nauczyciela przedmiotu zawodowego p. Martyny Kowalskiej odwiedzili firmę LPP z Pruszcza Gdańskiego. Młodzież poznała nowoczesne centrum logistyczne jednej z najdynamiczniej rozwijającej się firmy na polskim rynku, będącej liderem w branży odzieżowej. Uczniowie dzięki wizycie u pracodawcy pozyskali wiedzę praktyczną wiedzę dotyczącą pracy logistyka.

IMG 0169

IMG 0165 IMG 0167
IMG 0170 IMG 0171

W ramach podnoszenia jakości doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Gdańskiego uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim zamierzający kontynuować naukę w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w wizycie studyjnej u lokalnego pracodawcy. Firma Raben Logistics Polska Sp. z o.o. goszcząca uczniów przygotowała interesującą formę przedstawienia swojej działalności. Uczniowie zapoznali się z historią powstania firmy, obejrzeli bazę transportową, zwiedzili hale magazynowe i część biurową firmy. W ramach programu wizyty, gimnazjaliści pozyskali wiedzę o zasadach przewożenia produktów z grupy ,,fresh-logistic”, a także wejść do wnętrza kabiny kierowcy dużego tira (chłodni). Interesującą formą poznania specyfiki pracy w firmie realizującej usługi z zakresu logistyki kontraktowej transportu krajowego i międzynarodowego była możliwość rozmów z pracownikami, którzy opowiedzieli o wymaganiach swoich stanowisk pracy (kwalifikacjach, kompetencjach i pożądanych postawach). Gimnazjaliści pozyskali wiedzę z zakresu możliwości praktyk i staży oferowanych przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o., oraz pakietów wsparcia socjalnego pracowników.

1 3
4 6
8 9
10 11

Grupą gimnazjalistów opiekował się p. Stanisław Olek. Organizacyjnie i merytorycznie przygotowana wizyta studyjna przez pracownika firmy p. Annę Sendal , powiatowego doradcę zawodowego Katarzynę Chojecką ze wsparciem dyrekcji ZSOiO w Pruszczu Gdańskim ułatwiła uczniom poznanie środowiska pracy wybranego zawodu, przyczyniając się do umocnienia uczniów w podjętych przez nich nich decyzjach edukacyjno-zawodowych.

W ramach realizacji zadań zintegrowanego projektu edukacyjnego 27 lutego 2017r. zorganizowano wyjazd studyjno-warsztatowy uczniów klasy pierwszej ZSOiO w Pruszczu Gdańskim kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Wizyta w Geoban S.A. w Gdyni została szczegółowa zaplanowana celem osiągnięcia zamierzonego celu poznawczo – dydaktycznego. Planowany czas pobytu młodzieży na terenie firmy został podzielony na części informacyjne i warsztatowe. Uczniowie zostali zapoznani z historią firmy, jej profilem i zasięgiem działania oraz pożądanym profilem kompetencyjnym zatrudnianych pracowników i etapami procesu rekrutacji.

 zielona 004  zielona 007

 Kolejną częścią wizyty była ,,prawdziwa praca” uczniów na konkretnych stanowiskach pracy pod opieką wyznaczonych pracowników, którzy pokazywali konkretne przykłady zadań stanowiskowych oraz obsługę programów komputerowych.

Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe skróty i pojęcia niezbędne w pracy na stanowiskach związanych z ich kierunkiem kształcenia (technik ekonomista). Pracownicy firmy przygotowali specjalnie dla wizytującej młodzieży mini słowniczek w języku angielskim. Ponadto uczniowie podzieleni na zespoły (dwójka uczniów i jeden pracownik) pozyskali możliwość bezpośrednich rozmów z pracownikami, uzyskując tym samym odpowiedzi na pytania co robią, kim są, jakie mają obowiązki i co jest ważne w pracy na ich stanowiskach, a także jaka jest struktura stanowiskowa w firmie.

Interesujący etap końcowy wizyty obejmował dzielenie się z całą grupą wrażeniami z pracy w 12-stu zespołach, podzielenie się pozyskanymi informacjami od pracowników o działach, stanowiskach, zadaniach i relacjach panujących wśród zatrudnionej kadry.

zielona 012  zielona 015

Realizująca program wizyty p. Dominika Kułygin opowiedziała młodzieży o warunkach zatrudnienia w firmie, a także o okresie adaptacyjnym i czasie treningu jaki ma każdy nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem pełnych zadań przypisanych do danego stanowiska pracy, jednocześnie zachęcała uczestników do dalszych kontaktów z Geoban S.A. w formie praktyk/staży, a także uzyskania dodatkowych informacji (w formie mailowej).

Merytorycznie i organizacyjnie przygotowany wyjazd uczniów - pod opieką nauczyciela przedmiotu zawodowego p. Jarosława Szczukowskiego i powiatowego doradcy zawodowego Katarzyny Chojeckiej umożliwił młodym, przyszłym ekonomistom bliższe poznanie rzeczywistych zadań zawodowych wybranego zawodu, wzmocnił ich motywację do dalszej kontynuacji nauki oraz rozszerzył ich świadomość w zakresie możliwości budowania swej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

 

W ramach działań projektu 3.3.1 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" (w zakresie doradztwa zawodowego) w dniu 16 grudnia 2016 roku zorganizowano wyjazd studyjny dla uczniów ZSR CKP z Rucocina kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Młodzież pod opieką dyrektora szkoły, wychowawcy, kierownika kształcenia praktycznego i powiatowego doradcy zawodowego miała okazję poznać profil działalności oraz specyfikę pracy w tczewskiej firmie FLEX.

2016 12 fo 0001

Zwiedzenie dwóch hal produkcyjnych i pracowni szkoleniowych umożliwiło uczniom zaznajomienie się z przyszłym miejscem odbywania zawodowych praktyk.

wizyty studyjne 0006  wizyty studyjne 0007

Interesujący przebieg miała wizyta studyjna gimnazjalistów w firmie Raben Logistic Polska Sp. z o.o. mieszczącej się w Straszynie. Uczniom przedstawiono prezentację multimedialną wprowadzająca  w zakres obszarów działalności firmy, obejmującą logistykę kontraktową, usługi w zakresie transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego), transportu morskiego i lądowego. Młodzież miała możliwość obejrzenia pracy w wielu działach firmy. Uczniowie zwiedzając hale magazynowe zapoznali się z profesjonalnym zarządzaniem operacjami wchodzącymi  w zakres kompletnego łańcucha dostaw, pozwalającymi optymalizować koszty firmy.

wizyty studyjne 0005Grupa młodzieży wraz z opiekunami została przyjęta w firmie Flextronics International Poland Sp. z o.o. Tczewie. Młodzież po wstępnym zapoznaniu się z obszarem działalności firmy (obejmującej kontraktową produkcję elementów elektroniki, usługi projektowe, opracowywanie linii produkcyjnych oraz kompleksową dystrybucję i logistykę), miała możliwość obejrzenia pracowni szkoleniowej, a także zwiedzenia dwóch hal produkcyjnych. W hali elektronicznej zapoznali się z procesami produkcji podzespołów sprzętu elektronicznego, natomiast w hali mechanicznej z produkcją elementów z płyt metalowych. Zainteresowanie wzbudzały informacje o konkretnych zamówieniach klientów dotyczących montażu płytek elektronicznych  i modułów  urządzeń elektronicznych. Pod opieką pracowników firmy, będących instruktorami zajmującymi się szkoleniami w zakładzie uczestnicy wizyty studyjnej uzyskali obszerną wiedzę dotyczącą istniejących w zakładzie stanowisk pracy.  Gimnazjaliści  z zainteresowaniem obserwowali pracowników obu hal i pracujące specjalistyczne maszyny. Ciekawość gimnazjalistów wywołała  informacja o możliwościach odbywania stażu  i praktyk zawodowych w zwiedzanym zakładzie,  a także istniejących możliwościach  wakacyjnej pracy pracowników młodocianych. Instruktorzy zapoznali  uczniów ze sposobami rekrutacji do firmy, przedstawili również szanse rozwoju kariery w zakładzie.

wizyty studyjne 0003  wizyty studyjne 0004

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych w trakcie wizyty studyjnej w Centrum Logistycznym Poczta Polska S.A w Pruszczu Gdańskim zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji o firmie, na podstawie której rozbudowali wiedzę o historii jej powstania, głównych profilach działalności największego polskiego operatora pocztowego, zajmującego się procesami logistycznymi (transport, magazynowanie, rozdzielanie, dystrybucja, spedycja, sprzedaż). Uczniowie zwiedzili hale sortowni paczek, gdzie zapoznali się ze stanowiskiem pracy celnika i śledzili odprawę paczek zagranicznych. Zainteresowanie młodzieży na kolejnej hali (sortowni przesyłek listowych) skupiła praca nowoczesnej maszyny sortującej listy w ilości  50 tys. przesyłek na godzinę pracy. Gimnazjaliści pozyskali dużo wiedzy o rozbudowanej i nowoczesnej flocie samochodowej firmy, oraz o systemach monitorowania pojazdów a tym samym przesyłek nimi wożonych. Młodzież poznała szeroką ofertę możliwości zatrudnieniowych w firmie Poczty Polskiej S.A.

Celem umożliwienia młodym ludziom kontynuowania nauki w szkołach i uzyskania satysfakcjonującego zatrudnienia na terenie Powiatu Gdańskiego zrealizowano cykl wizyt studyjnych w zakładach pracy mających gimnazjalistom przybliżyć poszukiwane zawody na rynku pracy.

wizyty studyjne 0001  wizyty studyjne 0002

Jedną z wizyt studyjnych organizowanych dla młodzieży zrealizowano w firmie Geoban S.A. w Gdyni, gdzie uczniowie zapoznali się z ze specyfiką zewnętrznej obsługi procesów dla usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pomocniczych działów wsparcia biznesów. Zainteresowanie uczniów wzbudziła informacja o realizacji usług związanych z testowaniem obsługi nowego i usprawnianiem używanego oprogramowania. Gimnazjaliści mogli obserwować pracę na wielu stanowiskach pracy, mieli także możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami różnych narodowości. Młodzieży przekazano wiedzę o możliwościach szkoleń językowych dla pracowników, oraz o atrakcyjnym koszyku świadczeń socjalnych a także działaniach firmy na rzecz społeczeństwa. Pracownice oprowadzające uczniów przekazały uczniom dużo informacji dotyczących praktyk i staży, a także pracy etatowej w firmie Geoban S.A. w Gdyni.