Zaproszenie na spotkanie

Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych

22 listopada 2018   godz. 10.00-14.30

Sala Konferencyjna

 

/siedziba Starostwa Powiatowego, Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16/

Więcej...

Po raz kolejny odbyło się spotkanie PSDZ, w którym uczestniczyli szkolni doradcy zawodowi i liderzy szkolnego doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania były p. Dorota Derheld – koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz p. Renata Dankowska – właścicielka firmy PROGRA z Gdańska oraz p. Iwona Sabała -doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kultury w Pruszczu Gd.

Więcej...

W ramach realizacji projektu 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” ukończono pełne doposażenie nowoczesnych pracowni w ZSR CKP w Rusocinie. Baza dydaktyczna szkoły dla kierunku technik mechatronik to pracownia elektryczna i elektroniczna, pracownia projektowania i programowania, pracownia pneumatyki i hydrauliki, pracownia obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych. Zakupione doposażenie wcześniej zmodernizowanych pracowni to zestawy symulacyjne (w tym roboty typu przemysłowego np. robot kartezjański,) stanowiące niezależne stanowiska dydaktyczne (m.in. obsługa siłowników pneumatycznych, wykorzystanie sensorów przemysłowych, pomiar i regulacja poziomu/przepływu cieczy w zbiorniku/rurociągu z wykorzystaniem regulatora przemysłowego) i zestawy stanowisk egzaminacyjnych np. napędów elektrycznych. Wśród wielu elementów wyposażenia szkoła pozyskała: drukarkę 3D, stanowisko  będące stacją pośrednią modelu linii produkcyjnej, stanowisko montowania elementów elektrohydraulicznych i elektrycznych kompatybilne ze stanowiskami do nauki elektropneumatyki i hydrauliki, które są na wyposażeniu szkoły. Nowoczesne pracownie wzbogacone o dodatkowe doposażenie pozwolą uczniom (kształcącym się w zawodzie technik mechatronik) zdobyć wiedzę i wiele specjalistycznych umiejętności zawodowych w komfortowych warunkach.

W pracowni pneumatyki i hydrauliki uczniowie poznają:

- układy zasilania elementów i układów pneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

- parametry układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego;

- rysowania pneumatycznych układów sterowania a także ćwiczą rysowanie schematów układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego i ich projektowania.

 20181108 122324  1 14.11.2018

W pracowni elektrycznej i elektronicznej uczniowie zdobędą umiejętności:

 1. wykonywania pomiarów elektrycznych,
 2. włączania mierników w obwód elektryczny;
 3. zastosowania komputerowych programów symulacyjnych w pracowni elektrycznej;
 4. zasad opracowania wyników pomiarów z przeprowadzonych ćwiczeń;
 5. dokonywania pomiarów (m.in. napięcia stałego, z zastosowaniem dzielnika napięcia, bezpośrednich i pośrednich prądu stałego; rezystancji metodą bezpośrednią, techniczną, porównawczą, mostkową; mocy w obwodach prądu stałego).

Uczniowie nauczą się zastosowania komputerowych programów symulacyjnych w pracowni elektrycznej, poznają zasady dokonywania badań:

 1. elementów: prostownikowych, stabilizujących, optoelektronicznych tranzystorów,
 2. układów: prostowniczych niesterowanych, sterownych,
 3. stabilizatorów.

Technicy mechatronicy w pracowni w pracowni elektrycznej i elektronicznej dokonują analiz: schematu blokowego systemu mikroprocesorowego i wybranego mikrokontrolera.

 20181108 114218 001  IMG 2282
 IMG 2284  IMG 2281

20181108 114124

W pracowni programowania i projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych uczniowie poznają:

 1. przyrządy i narzędzia pomiarowe do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz warunki pracy urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. metody projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, układów sterowania elektrycznego/ hydraulicznego/ elektrohydraulicznego,
 3. podstawy projektowania układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
 4. instalacje oraz obsługę oprogramowania do programowania sterowników PLC,
 5. programowanie podstawowych funkcji logicznych,
 6. programowanie prostych urządzeń mechatronicznych w oparciu o sterownik PLC,
 7. regulacje parametrów wejściowych w programach sterowniczych.

20181108 115750

Technicy mechatronicy ćwiczą programowanie sterowników PLC, programowanie w oparciu o język GRAFCET, programowanie w oparciu o normę IEC a także testują programy.

 20181108 115824  2 14.11.2018

W pracowni obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych uczniowie zdobywają umiejętności:

 1. wykonywania instalacji zasilających,
 2. podłączania zasilania elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. testowania elementów i podzespołów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych w zmontowanych urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 4. testowania sterowników w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 5. lokalizowania uszkodzeń w urządzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie oględzin,
 6. lokalizowania uszkodzeń w urządzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie pomiarów,
 7. lokalizowania uszkodzeń w urządzeniach i systemach mechatronicznych z wykorzystaniem oprogramowania diagnostycznego,
 8. lokalizowania uszkodzeń w urządzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie instrukcji serwisowej,
 9. określania zakresu napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
 10. przeprowadzania wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 11. naprawy wybranych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 12. sporządzania dokumentacji z wykonanych napraw, m) przeprowadzania rozruchu naprawionych urządzeń i systemów mechatronicznych

20181108 114910

20181108 115045

 /tekst K. Chojecka i P. Chylak, fot.T. Ząbkiewicz/