Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i technik mechatronik oraz ich nauczyciele i doradcy zawodowi uczestniczyli w warsztatach ,,Profesjonalny wizerunek poszukiwacza pracy’’ zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku.

Więcej...

W dniu 18 września odbyło się spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, w którym uczestniczyli doradcy/liderzy doradztwa zawodowego. Gośćmi spotkania była pani Dominika Kułygin przedstawicielka pracodawcy Geoban S.A. oddz. w Polsce (dział HR) oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku pan Marek Nowicki – Koordynator zadań kuratora oświaty na terenie województwa pomorskiego (obszar koordynacji Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne). Gościem specjalnym spotkania była koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych pani Dorota Derheld oraz pani Janina Liedtke – Szymczak nauczycielka przedmiotów zawodowych, laureatka plebiscytu ,,Nauczyciel na medal 2018’’ w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej ...