Uczniowie I-III kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie uczestniczyli w XX Międzynarodowej wystawie AGRO SHOW 2018 w Bednarach, która jest miejscem prezentacji nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Więcej...

Uczniowie II klas kształcący się w zawodach wspieranych działaniami projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego’’ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego zrealizowanych przez powiatowego doradcę zawodowego p. Katarzynę Chojecką. Celem tych aktywnych zajęć było kształtowanie relacji społecznych, rozwój umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier świadomościowych dotyczących samooceny, zwiększenie motywacji do nauki i uczestniczenie w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych.

Więcej...